Brandweer verhuist naar Ninovestraat, alleen bodemvervuiling kan nog roet in het eten gooien

  • Het stadsdepot aan de Ninovestraat is volgens de stad Ronse de ideale locatie voor een nieuwe kazerne.
Ronse -

De stad Ronse laat een bodemonderzoek uitvoeren op haar site naast Internaat Vlaamse Ardennen aan de Ninovestraat. De bedoeling is er een gloednieuwe brandweerkazerne te bouwen. De oude wordt wellicht verkocht.

Door de hervorming van de brandweer maken de spuitgasten van Ronse nu deel uit van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Van de dertien brandweerposten schoten er nog acht over, waaronder Ronse. “Onze kazerne werd behouden, maar wordt enkel gehuurd omdat ze niet voldoet aan de strengere normen. De gebouwen die wel voldeden, zijn overgekocht door de zone”, legt burgemeester Luc Dupont (CD&V) uit. “Onze ligging vlak in het centrum is niet ideaal. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor de brandweerlui en het gebouw is verouderd.”

Daarom zocht de stad Ronse naar een locatie voor een nieuwbouw. “Ons oog viel op de voormalige site van kolenhandelaar Spiers in de Ninovestraat”, zegt Dupont. “Het terrein wordt nu als depot gebruikt door de stad Ronse en is onze eigendom. Het is groot genoeg om voldoende parkeerplaatsen te hebben, het ligt vlakbij de industriezone Klein-Frankrijk en bevindt zich aan de invalsweg richting Brakel. De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is vragende partij voor een nieuwe kazerne. Als de locatie geschikt wordt bevonden, dragen we de eigendom over en staat niets de spoedige realisatie van dit project nog in de weg.”

Grondvervuiling

Heikel punt is echter de staat van het terrein. “Als voormalig kolendepot is de kans groot dat de grond vervuild is”, klinkt het. “Daarom hebben we pijlbuizen laten steken. De kans bestaat dat het gesaneerd moet worden, wat altijd vertraging met zich meebrengt.”

De bouw van een nieuwe brandweerkazerne kost veel geld. Staat dit andere toekomstige projecten van de stad niet in de weg, zoals de nieuwe schouwburg en het nieuwe administratief centrum op de Grote Markt? “De brandweer is geen gemeentelijke bevoegdheid meer. Voor de nieuwe brandweerkazerne zouden we volgens de afgesproken verdeelsleutel vijftien procent betalen”, weerlegt de burgemeester. “Daardoor heeft de nieuwe kazerne weinig impact op de toekomstplannen van de stad.”

Oude kazerne

Blijft de vraag wat met de huidige brandweerkazerne moet gebeuren. Die ligt pal in het centrum en heeft erfgoedwaarde. “De herbestemming ligt nog niet vast, maar de stad Ronse kan er weinig mee aanvangen. Waarschijnlijk zullen we het gebouw te koop stellen”, besluit Dupont.

Door Stijn Delabie
  • VOOR ABONNEES