Ook Destelbergen maakt van Schelde Sterk Merk

De Schelde, ook een stukje natuurtroef in Destelbergen Foto: Geert Herman

Destelbergen - Afgelopen week werd in Dendermonde het charter ‘Rivierpark Scheldevallei’ ondertekend. Ook Destelbergen pikt een graantje mee van het project van de gemeenten langs de Schelde. ‘Er worden extra middelen gegenereerd om de omgeving rond de rivier verder op te waarderen. Ook voor de Damvallei houdt het opportuniteiten in’, zegt schepen van Leefmilieu Elsie Sierens (Open VLD).

‘Schelde Sterk Merk’ moet zorgen voor een uniformisering van de omgeving, de creatie van verbindingen tussen natuurzones en het naar buiten dragen van de regio als één groot natuurpark. Het project kreeg een Europese subsidie die over de komende drie jaar 300 000 euro bedraagt. Het project gaat van start in  augustus 2018. De Scheldevallei moet een bovenregionale attractie en ruggengraat worden van een publiek en privaat buitengebied. Het behoud van de natuur- en landschapswaarden, het toeristisch-recreatief gebruik en de agrarisch open ruimte moeten zorgen voor een duurzame regionale ontwikkeling. 

‘Wij zijn graag één van de meer dan 30 partners in het verhaal’, aldus schepen Sierens. ‘Voor de Damvallei, toch de groene long van onze gemeente, houdt het een versterking van de natuurwaarden in en een betere publieke toegankelijkheid van het gebied.’

Door Geert Herman