Bewoners boos op stadsbestuur: “Plots moeten we garages, hagen en terrassen afbreken voor wandelweg”

Anthony Dumarey en Niels Cheyns in een van de tuinen waar de haag en een stuk van het terras moeten verdwijnen. Foto: dji

Oudenburg -

Buurtbewoners protesteren tegen de plannen van het stadsbestuur om de vroegere Stedebeek in te richten als wandelpad. Hierdoor moeten opritten, garages, hagen en omheiningen worden verwijderd.

Aanleiding van de heisa is een aangetekende brief die de inwoners van de Westkerksestraat, Weststraat, Goedeboterstraat, Hoogwegel, Burgstraat en Brouwerijstraat recent ontvingen van het stadsbestuur. Daarin stond dat de bewoners de bedding van de vroegere Stedebeek moeten vrijmaken voor geplande werken. “We willen deze waterloop ofwel opnieuw zichtbaar maken en in zijn oorspronkelijke staat herstellen, ofwel aanleggen als wandelpad”, staat in de brief. Concreet betekent dit dat alle hagen, opritten, garages en omheiningen op de vroegere Stedebeek, die tussen de 3,8 en 5,2 meter breed was, moeten worden verwijderd. In de brief van de stad staat echter ook dat rekening moet worden gehouden met een erfbaarheidszone van vijf meter.

Deel van huis afbreken

“Hierdoor zouden niet alleen mijn haag, een stuk tuinhuis en een deel van mijn terras, maar zelfs een deel van mijn woning moeten worden afgebroken”, zegt een bewoonster uit de Hoogwegel. “Dit is te gek voor woorden, want we hadden een bouwvergunning. En de haag stond er al toen we dit huis bouwden.”

Ronald Vanden Bilcke uit de Brouwerijstraat moet straks een deel van zijn oprit en een muurtje afbreken. “Het wandelpad zou op 40 centimeter van mijn gevel komen. Zoiets kan toch niet?”, zegt Ronald. Ambtenaren van de stad gingen recent langs bij de bewoners, met twee politieagenten bij zich. “Was dit om de bewoners schrik aan te jagen?”, vraagt Ronald zich af. “We wonen hier veertig jaar. Het is ons een raadsel waarom men nu met deze plannen afkomt.”

Rudi Couvreur uit de Goedeboterstraat betreurt dat bewoners zich plots moeten schikken, tegen 1 april. “Zelf moet ik een volledige haag verwijderen. Dit is niet redelijk.”

Verschillende bewoners stuurden al een brief naar het stadsbestuur. “Terecht”, zegt oppositieraadslid Anthony Dumarey (Open VLD). “Heel wat inwoners moeten serieuze afbraakwerken uitvoeren. Dat de politie ingeschakeld wordt om de inwoners hiertoe te dwingen, is ongeoorloofd machtsmisbruik. Navraag bij de dienst Waterlopen van de provincie, die eigenaar is, leert ons dat de provincie zelf geen plannen heeft met de Stedebeek. De stad begeeft zich juridisch op glad ijs door bevel te geven om zaken die op privé-eigendommen staan te verwijderen.”

“Agenten zijn lieve mensen”

Burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) is ‘not amused’ met de aantijgingen. “Het gaat om foutieve informatie en leugens”, zegt hij. “Dit wandelperceel op de Stedebeek zou een historische meerwaarde betekenen. De Stedebeek werd in de jaren zestig en zeventig ingebuisd. Naar aanleiding van drie verkavelingen, waarvan één straks opgestart wordt, werden recent metingen gedaan om de vroegere Stedebeek te nivelleren, in te zaaien en er een verkeersveilige wandelweg te maken. Het gaat om openbaar terrein, waarvoor nooit vergunningen afgeleverd zijn om hagen of constructies op te plaatsen. Als provincieraadslid zou Dumarey ons moeten feliciteren en dankbaar zijn dat we het openbaar domein goed onderhouden en ter beschikking stellen van de bevolking. Dereeper verdedigt ook de betrokkenheid van de politie. “Onze wijkagenten zijn lieve mensen die enkel de inwoners te goeder trouw wilden inlichten.”

Door Dominique Jauquet