Partijgenoot Wilders niet vervolgd om uitspraken moskeeën en islam: “Het is een ideologie, net als nazisme”

Bron © BELGA

Foto: Belga

BRUSSEL -

De Nederlander Henk van Deún, de Utrechtse lijsttrekker van Geert Wilders’ partij PVV, heeft zich volgens de wet niet schuldig gemaakt aan discriminatie toen hij zich op de radio negatief uitliet over moskeeën en de islam. Het Openbaar Ministerie (OM) van Nederland heeft zijn uitspraken getoetst aan de wet en concludeert dat die niet strafbaar zijn. Er komt dan ook geen strafrechtelijke vervolging.

Van Deún doelde op 8 januari in het radioprogramma op een moskee in een Utrechtse subwijk toen hij zei: “Wij hebben liever dat ie afbrandt, bij wijze van spreken. Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als godsdienst. Het is een ideologie, net als nazisme.”

De betrokken moskee deed daarop aangifte van discriminatie. De officier heeft gekeken naar discriminatie en daarnaast naar opruiing. Van beide is geen sprake, aldus het OM.

Geen discriminatie

Volgens de wet is er sprake van discriminatie wanneer een uitlating betrekking heeft op een groep mensen, als dat bijvoorbeeld gaat over hun ras of godsdienst. Van Deún heeft zich kwetsend uitgelaten over een godsdienst, maar dat is niet strafbaar, stelt de officier.

Zijn uitspraken hadden geen betrekking op de aanhangers van de bedoelde godsdienst zelf. “Dat maakt dat de uitlatingen van de PVV’er, hoe kwetsend of schokkend ook, in de zin van de wet niet strafbaar zijn”, zo verklaart het OM. Ook van opruiing is geen sprake, omdat Deún niet oproept tot het plegen van strafbare feiten.

De landelijke PVV wil onder meer de moskeeën en islamitische scholen in Nederland sluiten.

TOP 10 MEEST GELEZEN