Helft jongeren in jeugdhulp is zelfdestructief

© © Wavebreak Media

De helft van de jongeren in de jeugdhulp denkt aan zelfmoord of verwondt zichzelf. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, waarbij 271 jongeren tussen 10 en 21 jaar bevraagd werden. De helft van hen verbleef in een voorziening, een op de vijf in een pleeggezin.

Uit de studie blijkt dat 30 procent van de bevraagde jongeren worstelt met ernstige emotionele problemen en duidelijke symptomen van depressie ervaart: ze geven aan dat ze “vaak ongelukkig en terneergedrukt zijn, en de neiging hebben om te huilen”. Bovendien zegt bijna 47 procent dat ze onlangs weleens gedacht hebben aan zelfdoding en/of zichzelf ooit al eens opzettelijk verwond hebben. In de groep die ouder is dan 13 jaar, stijgt dit tot 53 procent.

De onderzoekers wilden ook achterhalen wat dat lijden veroorzaakt. Daarom vroegen ze de jongeren naar de relatie met hun ouders. Wat blijkt: gebrek aan vertrouwen in de moeder verhoogt het risico op depressieve gevoelens. Gebrek aan vertrouwen in de vader verhoogt het risico op zelfverwonding en suïcidale gedachten. Jongeren die bij hun ouders terechtkunnen of die in de jeugdhulp een andere volwassene hebben met wie ze problemen kunnen delen, voelen zich beter.

“De les voor de jeugdhulp is dan ook dat er nog meer moet worden ingezet op het herstellen van de vertrouwensbreuk tussen jongeren in de jeugdhulp en hun ouders”, besluit professor Guy Bosmans.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Nu in het nieuws