“Tijd voor herziening algemeen hoofddoekenverbod op scholen”

© Jimmy Kets

De Coördinatieraad van Islamitische Instellingen van België (CIB) is blij dat de Tongerse rechter vrijdag de meisjes die het hoofddoekenverbod in twee Maasmechelse scholen aanvochten, toelaat hun hoofddoek toch te dragen. “Hopelijk grijpt het GO! dit vonnis aan om hun algemene verbod te herevalueren”, stelt het CIB in een reactie.

Volgens de CIB is de Raad van het Gemeenschapsonderwijs sinds 2014 “volledig op de hoogte van het feit dat een algemeen verbod op religieuze tekens, zoals dat aan de scholen wordt opgedrongen, strijdig is met de vrijheid van religie”.

“Mag van een zorgvuldige overheid niet worden verwacht dat die de eigen regels van de rechtstaat respecteert en zich op eigen initiatief conformeert naar de rechtspraak van de Raad van State?”, vraagt het CIB zich af.

Het CIB betreurt dat individuele leerlingen moeten procederen om gebruik te kunnen maken van iets dat zij als een grondrecht beschouwen. Het hoopt dat GO! door dit vonnis zijn algemene verbod zal herevalueren. De CIB is bereid om daarover een constructieve dialoog te voeren.

Nu in het nieuws