Moordproces tegen parlementslid en ex-burgemeester: web van afgeluisterde telefoons, computerproblemen en niet te raadplegen video’s

© Blg

Maandag begint voor de Brusselse correctionele rechtbank het proces tegen Vlaams parlementslid en ex-burgemeester van Linkebeek Christian Van Eyken (UF) en Sylvia B., zijn voormalige parlementaire medewerkster met wie hij een relatie zou hebben gehad hebben. Beiden moeten zich verantwoorden voor de moord op B.'s ex-man Marc Dellea. Ze ontkennen elke betrokkenheid bij die feiten.

blg

Of het proces ook echt zal kunnen plaatsvinden, is nog allesbehalve duidelijk. Er rijzen immers problemen, zowel over de bevoegdheid van de rechtbank als de bewijsvoering in het dossier.

Incident

Het kostte in mei en juni 2016 al heel wat moeite om een datum voor de behandeling van het dossier vast te leggen omdat de verdediging een aantal afgeluisterde telefoongesprekken en video-opnames wilde beluisteren, wat niet mogelijk bleek op de griffie. Eind juni werd daarvoor dan toch een oplossing gevonden, waarbij het griffiepersoneel zijn eigen computers ter beschikking stelde van de advocaten, zodat de datum voor de behandeling werd vastgelegd op 4 december.

Na een incident besloot het griffiepersoneel echter dat het zijn computers niet meer zou ter beschikking stellen, waardoor de telefoongesprekken en video-opnames niet meer te raadplegen waren. Daar werd in september een andere oplossing voor gevonden, door een andere computer ter beschikking te stellen maar vijf maanden later heeft de verdediging de bewuste telefoongesprekken en video-opnames nog steeds niet kunnen consulteren.

Maandag zal de verdediging dat probleem meteen opwerpen, waarna het aan de rechtbank zal zijn om te beslissen of ze toch verdergaat met de behandeling van het dossier, dan wel een nieuw uitstel beveelt.

De verdediging van beide verdachten heeft intussen ook conclusies neergelegd waarin ze de bevoegdheid van de correctionele rechtbank in twijfel trekt.

LEES OOK

Nu in het nieuws