Valse start voor proces Van Eyken: verdediging betwist bevoegdheid rechtbank en werpt problemen met bewijsvoering op

© BELGA

De verdediging van Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) en Sylvia B., zijn voormalige parlementaire medewerkster met wie hij een relatie zou gehad hebben, heeft maandag gepleit dat de Brusselse correctionele rechtbank niet bevoegd is om de oordelen over de moord op B.’s ex, Marc Dellea. Van Eyken en Sylvia B. worden beiden vervolgd voor die moord maar volgens de verdediging is enkel het hof van assisen bevoegd. Bovendien heeft de verdediging geen toegang gehad tot het volledige dossier en kan ze zich dus niet naar behoren verdedigen, klinkt het.

gjs

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het gerechtelijk onderzoek leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken. Beiden werden in verdenking gesteld en in de lente van 2017 doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

LEES MEER. De perfecte moord, tot ze dat gaatje achter zijn oren ontdekten. Vlaams parlementslid staat samen met minnares terecht (N+)

Volgens de verdediging is de correctionele rechtbank echter niet langer bevoegd om te oordelen, als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat hof verklaarde in december een aantal artikelen van de Potpourri-wet II ongrondwettelijk. Die artikelen, goedgekeurd in februari 2016, bepalen dat alle misdaden - ook de zwaarste zoals doodslag en moord - door een rechtbank kunnen beoordeeld worden, en niet enkel door een hof van assisen, in de mate dat er verzachtende omstandigheden kunnen ingeroepen worden in hoofde van een beschuldigde.

“Volgens het Grondwettelijk Hof blijven de gevolgen van de vernietigde wetsartikelen overeind maar het is niet duidelijk of dat betekent dat dossiers die al doorverwezen werden, nog steeds door de correctionele rechtbank kunnen beoordeeld worden”, pleitte meester Augustin Daoût. “Wij menen van niet, dat zou een extensieve interpretatie zijn van het arrest. De rechtbank is nu gevat door een misdrijf waarvoor alleen nog het assisenhof bevoegd is.”

Duidelijkheid

De rechtbank moet zich dus onbevoegd verklaren, meent de verdediging. Minstens moet er duidelijkheid gevraagd worden aan het Hof van Cassatie, of moet er een prejudiciële vraag gesteld worden aan het Grondwettelijk Hof, klonk het: “Wij hebben al gevraagd om te mogen tussenkomen in de procedure voor het hof over de vraag van de ministerraad om een interpretatief arrest.”

Zelfs als de correctionele rechtbank toch bevoegd zou zijn, rijst er nog een probleem. De verdediging heeft immers nog steeds niet de kans gekregen alle videobeelden en geluidsopnames in het dossier te consulteren. Concreet wil de verdediging een aantal afgeluisterde telefoongesprekken en video-opnames beluisteren en bekijken omdat die volgens haar cruciaal zijn. Nadat dit maandenlang niet mogelijk was, werd er in september toch een oplossing gevonden.

“In eerste instantie moesten we dat in het openbaar in de griffie doen, nadien kregen we een apart lokaal maar toen viel eind oktober de computer in panne”, zei meester Pierre Monvil. “Die was pas midden januari hersteld. Bovendien waren de gevraagde videobeelden pas beschikbaar vanaf 8 februari. In die omstandigheden is het ons onmogelijk onze cliënten naar behoren te verdedigen.”

De verdediging vraagt dan ook de strafvordering onontvankelijk te verklaren, of minstens om het dossier opnieuw uit te stellen.

“Wel bevoegd”

Zowel het parket als de burgerlijke partij zijn van mening dat de Brusselse correctionele rechtbank wel degelijk bevoegd is. Volgens de verdediging maakt het recente arrest van het Grondwettelijk Hof het onmogelijk om moorddossiers nog door de correctionele rechtbank te laten behandelen, zelfs al waren die dossiers al doorverwezen door de raadkamer.

“Volgens het Grondwettelijk Hof blijven de gevolgen van de vernietigde wetsartikelen overeind”, bracht meester Georges Nicolis daartegen in. “Deze rechtbank is door de raadkamer rechtsgeldig gevat op een moment dat dat wettelijk mogelijk was. Verschillende auteurs zijn het er ook over eens dat dossiers die al doorverwezen waren, perfect kunnen behandeld worden. Anders oordelen zou de rechtszekerheid in het gedrang brengen.”

De verdediging is ook van mening dat het proces minstens moet uitgesteld worden omdat ze niet alle video-opnames en geluidsopnames heeft kunnen beluisteren. Nochtans was daar meer dan voldoende tijd voor, argumenteerden parket en burgerlijke partij.“We hebben er alles aan gedaan om die stukken toegankelijk te maken”, sprak het parket. “De verdediging is het dossier ook meer dan 20 keer komen inkijken.”

LEES OOK

Nu in het nieuws