Deze boodschap wil Stephen Hawking bij zijn urne zien (en de betekenis ervan is van belang voor het hele universum)

© REUTERS

Gerenommeerd astrofysicus Stephen Hawking heeft tijdens zijn leven een speciale wens uitgesproken: hij wil één specifieke formule op een gedenkplaat naast zijn urne zien. Dat liet hij jaren geleden al weten, volgens The New York Times. De 76-jarige man overleed op 14 maart en zal over twee weken gecremeerd worden.

mrra

LEES OOK. Hawking wordt over 2 weken begraven, en zijn assen zullen vlakbij 2 andere wereldberoemde wetenschappers gezet worden

Tijdens een workshop over theoretische fysica en kosmologie in 2002 liet Stephen Hawking weten dat hij bij zijn overlijden een speciaal verzoek zou hebben. Een opmerkelijk verzoek, even excentriek als de man zelf. Hawking wil immers geen plaatje waarop zijn prestaties staan te schitteren, en hij koos ook niet voor een mooie boodschap van zijn familie, echtgenote of vrienden. Graag had hij naast zijn assen op een gedenkplaat de volgende formule zien verschijnen.

Die formule is één van de centrale principes uit zijn onderzoek naar zwarte gaten, één van de meest opmerkelijke prestaties van zijn wetenschappelijk werk. Samen met zijn collega Jacob Bekenstein schreef hij deze formule neer.

Maar wat betekent dat precies?

De formule verbindt belangrijke thermodynamische grootheden zoals entropie (S) met fysische eigenschappen van het zwarte gat (A). De andere letters staan voor constanten in het universum: de k is de Boltzmannconstante, de c staat voor de snelheid van het licht, de h-streep voor de constante van Dirac en de G voor de universele gravitatieconstante.

Stephen Hawking definieerde entropie daarmee niet als een maat voor wanorde in een systeem (zoals schoolboeken dat wel vaak doen). Voor hem was dit de hoeveelheid van informatie die in een object past. En dat is cruciaal voor de formule. De entropie van een zwart gat was volgens de astrofysicus proportioneel ten opzichte van zijn oppervlak en niet het volume. Dat oppervlak is de zogenoemde gebeurtenissenhorizon, de grens van waarachter informatie geen ander punt meer kan bereiken.

Basis voor zijn werk

Vanuit die formule kon Hawking principes uit de quantummechanica gebruiken om de straling die zwarte gaten uitzenden theoretisch te onderbouwen, met één van zijn bekendste theorieën als resultaat: de Hawkingstraling. Dat is de straling die een zwart gat ten gevolge van kwantumeffecten uitzendt. Zijn theorie wil ook zeggen dat zwarte gaten een temperatuur hebben, die boven het absolute nulpunt ligt en dat ze entropie hebben.

Uiteindelijk werkte Hawking dit idee ook verder uit, naar een bredere interpretatie. Hij besefte dat het hele universum als een “kosmologische gebeurtenissenhorizon” kon gezien worden, waarmee hij suggereerde dat het universum in zijn geheel een entropie heeft en een specifieke temperatuur. Dat idee leidde dan weer tot verschillende andere baanbrekende principes en formules.

Of de formule ook echt op zijn gedenkplaat zal prijken, is nog niet bekend.

LEES OOK. Hoe hij ontdekte dat hij ziek was en hoe hij zijn stem verloor: 10 dingen die je nog niet wist over Stephen Hawking

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten