Fiscus weet meer over rekeningen in buitenland dan in eigen land

Bron © De Standaard

Foto: © VRT

Brussel -

België heeft ruim een miljoen inlichtingen over belastingplichtigen uitgewisseld met andere landen. In eigen land is die transparantie er niet.

De fiscus heeft 529.904 geldige inlichtingen ontvangen over rekeninghouders in het buitenland. Dat heeft minister van Financiën ­Johan Van Overtveldt (N-VA) geantwoord in de commissie Financiën op een vraag van Peter Vanvelthoven (SP.A). Eerder had de minister al meegedeeld dat België op zijn beurt 590.223 inlichtingen aan het buitenland heeft verstrekt.

De uitwisseling van inlichtingen gebeurt sinds september en is een gevolg van een Oeso-initiatief: de ­Common Reporting Standard (CRS). Landen die zich hierbij hebben aangesloten, verplichten zich ertoe transparantie te verschaffen over de tegoeden van buitenlandse rekeninghouders. Het initiatief kadert in de strijd tegen internationale fiscale fraude.

De inwerkingtreding van de automatische gegevensuitwisseling heeft ertoe geleid dat de fiscus nu beter op de hoogte is van de tegoeden van houders van buitenlandse rekeningen dan van de inwoners met alleen een Belgische rekening. Een toestand die Vanvelthoven in het verleden al heeft aangeklaagd.

AANGERADEN
Meest recent