Voka: “Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten verplicht fuseren”

Bron © BELGA
Brussel -

Gemeenten moeten focussen op hun kerntaken en gemeenten met minder dan 10.000 inwoners moeten verplicht fuseren. Dat staat in een memorandum voor de lokale verkiezingen van oktober 2018 dat werkgeversorganisatie Voka dinsdag voorgesteld heeft tijdens een evenement in Brussel, waarbij tweehonderd burgemeesters, ondernemers en stakeholders in debat gingen.

“De lokale verkiezingen zijn ook voor ondernemers van cruciaal belang”, klinkt het bij Voka. “Gemeenten en steden vormen vaak het eerste toegangsloket tot de overheidsdienstverlening. Lokale besturen hebben ook grote impact op de bedrijfsvoering: ze beoordelen de vergunningsaanvragen, hebben impact op de mobiliteit en leggen fiscale en andere lasten op.”

In het memorandum van Voka staan focus en schaal centraal. “Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Minimaal 10.000 inwoners

Grote gemeenten zijn volgens Voka niet per definitie bestuurskrachtiger dan kleine, maar “er bestaan wel empirische studies die aantonen dat gemeenten met een inwonersaantal van minder dan 10.000 duidelijk de rol lossen”. Voka wil dat gemeenten daarom verplicht opschalen tot minimaal dat inwonersaantal. De ondernemersorganisatie opteert daarbij voor het Deense model, waarbij gemeenten zes maanden de tijd krijgen om die schaal te bereiken.

Tot slot roept Voka op dat gemeenten een fiscaal pact sluiten met de bedrijven. Aan uitgavenzijde vraagt Voka dat de gemeenten minimaal 20 procent van hun exploitatie-uitgaven voorzien voor investeringen. Aan inkomstenzijde roept Voka op tot een degressieve afbouw van louter financierende eigen gemeentelijke belastingen in de loop van de legislatuur.

“Na afschaffing van de eigen financierende belastingen en in samenspraak met en na goedkeuring door de betrokken bedrijven kan de gemeente één of meerdere bedrijfsinvesteringszones invoeren: via die formule betalen ondernemingen indien daar rechtstreekse dienstverlening of investeringen tegenover staan. (...) In Nederland is dit systeem al in gebruik, met bemoedigende resultaten”, aldus Voka.