Gewesten moeten half miljoen euro betalen aan vzw van prins Laurent

Bron © BELGA

Foto: if

De drie gewesten moeten in totaal 503.000 euro betalen aan het Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT), de vzw waarvan prins Laurent voorzitter was. Dat bericht Le Soir donderdag.

Sinds de oprichting van het KINT keerden de gewesten bij aan de financiering met jaarlijkse subsidies. Die werden in 2007 fors teruggeschroefd en niet meer uitgekeerd door het Brussels gewest sinds 2008 en het Vlaams en het Waals gewest sinds 2009.

Het KINT werd in 2009 daarom ontbonden, maar de vzw stapte naar de rechtbank tegen de stopzetting van de subsidies. In eerste aanleg ving de organisatie bot, maar in beroep kreeg ze wel gelijk. Vlaanderen en Wallonië gingen in cassatie, maar het Hof van Cassatie wees het beroep afgelopen november af.

De gewesten moeten nu dus alsnog de subsidies betalen. Voor Vlaanderen gaat het om 44.850 euro, voor Wallonië om 34.320 euro en voor Brussel om 42.770 euro. Daarnaast moeten de gewesten in totaal ook 381.303 euro schulden van het KINT op zich nemen.

AANGERADEN