Recordaantal nieuwe ondernemingen in 2017

Bron © BELGA

Foto: Shutterstock

Een recordaantal van 95.081 nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen) is in 2017 opgericht in België. Het gaat om een toename met 5,91 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en met 28 procent ten opzichte van 2007. Dat blijkt maandag uit de zevende editie van de Startersatlas van handelsinformatiekantoor Graydon en ondernemersorganisaties Unizo en UCM. “We zitten met een onwaarschijnlijk sterk jaar van starters. Het gaat om het grootste aantal ooit”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche.

Het aantal starters steeg vorig jaar in alle gewesten tot nieuwe recordniveaus. Wallonië (+6,89 pct) liet de grootste stijging optekenen, voor Vlaanderen (+5,66 pct) en Brussel (+4,50 pct). Net als in de voorgaande jaren werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht in de dienstensector en bij de vrije beroepen. Daarna volgden de bouwsector en de detailhandel.

Naast de 95.081 nieuwe bedrijven in België vorig jaar hebben 66.621 eenmanszaken en vennootschappen hun activiteiten stopgezet. Netto blijft er dus een stijging van het aantal bedrijven over met 28.460 of een nettogroei met 2,45 procent.

Twee op de drie starters in België blijken de eerste vijf jaar na oprichting te overleven, een fors hoger cijfer dan in de buurlanden. Van de 77.471 opgestarte ondernemingen in 2013 in België waren er begin 2018 nog 51.371 actief, aldus Graydon. Vrije beroepers (83,4 procent) maken het meeste kans om de eerste vijf jaar te overleven, de horeca (60 pct) scoort traditioneel het slechtst.

De ondernemingen die overleven, zijn volgens Graydon bovendien fundamenteel gezond en bijna een op de tien neemt in het eerste jaar na oprichting al personeel in dienst. “Dit gaat in tegen de mythe dat een onderneming starten levensgevaarlijk is”, zegt Eric Van den Broele van Graydon. Procentueel gezien zijn het ook niet de jonge ondernemingen van minder dan vijf jaar die het vaakst failliet gaan. “In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, gaan er verhoudingsgewijs meer oude (meer dan 25 jaar) bedrijven failliet dan jonge. Bij de jonge tellen we 1 faillissement per 126 bedrijven, bij de ondernemingen ouder dan 25 jaar is dat 1 per 100”, aldus Van den Broele.

Het aandeel startende vrouwelijke ondernemers met een eenmanszaak ligt met 43 procent beduidend hoger dan tien jaar geleden, toen het nog op 38 procent lag. Maar omdat die score de laatste jaren stabiel blijft, is het volgens Unizo zaak om meer vrouwen met ondernemersplannen over de streep te trekken.

Van Assche reageert maandag erg tevreden op de starterscijfers, die volgens hem te danken zijn aan de goede conjunctuur, het verbeterde imago van ondernemerschap en een ondernemingsvriendelijk klimaat dat door de regering gecreëerd werd. “Het zal nu zaak zijn om er beleidsmatig voor te zorgen dat de motor die aangezwengeld is, blijft draaien.”

Unizo wil daarom een verdere versterking van het sociaal statuut van de zelfstandigen, en dan vooral wat betreft pensioen. Daarnaast moet de administratieve rompslomp verminderd worden en moet erover gewaakt worden dat de overlevingsgraad van de jonge ondernemingen niet achteruit gaat, klinkt het.