Plan voor Antwerps circulatieplan naar Gents voorbeeld stuit op kritiek: “Geen oplossing, maar stap terug naar verleden”

Het plan van Wouter Van Besien (rechts) vindt geen onverdeelde bijval bij schepen van Mobiliteit Koen Kennis (links) Foto: if

Antwerpen -

Als het van Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien afhangt, verdwijnt de auto zo goed als volledig uit het Antwerpse straatbeeld. Een plan dat men bij het stadsbestuur niet meteen genegen is: “Van Besien wil blijkbaar terug naar de negentiende eeuw”. Bij Unizo Antwerpen is men niet bij voorbaat tegen, maar verwacht men wel dat alle eventuele plannen rekening houden met de economische impact: “Een stad waarvan het economisch weefsel afbreekt, is ook niet leefbaar.”

Groen stelde vrijdag een uitgebreid mobiliteitsplan voor Antwerpen voor. Daarin oppert de partij een aantal radicale oplossingen om van Antwerpen naar het voorbeeld van “alle moderne steden in Europa” een “leefbare, verkeersveilige en gezonde” stad te maken.

Zo wil Groen van alle straten die in een zone 30 liggen fietsstraten maken, een twintigtal fietssnelwegen vanuit alle hoeken naar de stad aanleggen, en zwaar investeren in openbaar vervoer, met onder andere een aantal nieuwe tramlijnen en betere en meer uitgebreide dienstverlening. Op die manier wil de partij bijvoorbeeld het aantal ernstige verkeersslachtoffers in zeven jaar halveren, en de filezwaarte elk jaar met minstens met 10 procent te verminderen.

Het meest opvallende voorstel is echter het plan om van de volledige Antwerpse binnenstad (tussen Schelde en Leien), de districtskernen én de schoolomgevingen autoluw te maken. Enkel gemotoriseerde voertuigen met een vergunning, zoals bewoners of handelaars, zouden er dan nog in mogen. Het verkeer dat toch de stad in moet, zou met een circulatieplan naar Gents model afgeleid worden: vanop de Singel zou je dan bepaalde zones in- en uit kunnen rijden.

Plan voor Antwerps circulatieplan naar Gents voorbeeld stuit op kritiek: “Geen oplossing, maar stap terug naar verleden”
Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) heeft zijn twijfels bij het plan van Groen-lijsttrekker Van Besien voor een circulatieplan naar Gents voorbeeld Foto: Photo News

“Auto wegjagen is bewoners wegjagen”

Een plan dat niet meteen op bijval kan rekenen van het stadsbestuur. “Van Besien zegt dat Antwerpen een achterstand moet inhalen, maar hij wil zelf blijkbaar terug naar de negentiende eeuw”, aldus schepen van Mobiliteit en Middenstand Koen Kennis (N-VA). “Wij werken aan een goede mix van mobiliteit in plaats van een belerend vingertje op te steken en te zeggen dat iedereen altijd de fiets moet nemen. Als je de auto buiten houdt, hou je ook bezoekers en bewoners die een auto nodig hebben buiten en creëer je een economisch kerkhof.”

Maarten Vanderhenst, woordvoerder van Kennis, vult aan: “Het huidige stadsbestuur doet er alles aan om de Antwerpenaar van verschillende vervoersmodi gebruik te doen maken: met nieuwe technologieën, met een reclamecampagne om pendelaars te doen nadenken over hun mobiliteit, met de multimodale routeplanner die weggebruikers de beste vervoerscombinatie voor hun reis voorstelt. We mogen niet vergeten dat niet alle bewoners zonder hun auto kunnen: of het nu gaat om mensen met kinderen, of mensen die hun wagen absoluut nodig hebben voor hun job…”

“Elk voertuig heeft zijn nut, terwijl dit plan weer één manier van transport absolute voorrang geeft. Dat is geen oplossing, maar een stap terug naar het verleden. De auto wegjagen staat gelijk aan de bewoners wegjagen. Een circulatieplan naar Gents voorbeeld is dus niet wat wij willen.”

“Nieuw evenwicht nodig” en “te radicaal”

Ook CD&V-lijsttrekker Kris Peeters laat via zijn woordvoerster weten dat zijn partij alle vervoersmodi in de stad aan bod wil laten komen, maar dat er wel een “nieuw evenwicht” nodig is. CD&V pleit onder meer voor een goede doorstroming voor auto’s op verbindigsassen én voldoende ruimte voor fietsers in de vorm van brede fietspaden en -voorsorteerstroken.

Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer noemt het plan van Groen dan weer ronduit “te radicaal” omdat het auto’s zou willen “wegpesten”. Elke weggebruiker verdient zijn veilige en optimaal ingevulde ruimte in de stad, stelt hij.

Impact op middenstand: “Een aannemer krijgt zijn materiaal niet ter plaatse met een bakfiets”

De vraag is ook wat de eventuele impact op de Antwerpse middenstand zou zijn. Groen anticipeert daarop door enkele maatregelen die de negatieve gevolgen moeten milderen voor te stellen: bijvoorbeeld een platform voor afspraken met vervoersfirma’s, distributiezones aan de stadsrand, of het maximaal bundelen van leveringen. Unizo Antwerpen is dan ook niet bij voorbaat tegen een circulatieplan. “We hebben onlangs samengezeten met meneer Van Besien, en duidelijk gemaakt dat wij uiteraard openstaan voor alle plannen die de levenskwaliteit in de stad verbetert, maar wel verwachten dat van die plannen dan ook de economische impact in rekening wordt gebracht.”

Plan voor Antwerps circulatieplan naar Gents voorbeeld stuit op kritiek: “Geen oplossing, maar stap terug naar verleden”
Wil Antwerpen de hoogwaardige detailhandel in de Schuttershofstraat behouden, vraagt Unizo Antwerpen zich af Foto: FRBE

“Het is ten eerste nodig om lessen te trekken uit het circulatieplan in Gent: er is voldoende overleg nodig, zodat er een draagvlak bestaat. En het is hoogst noodzakelijk dat de administratie die zo’n plan vereist, vlot verloopt, zodat wie er woont of werkt vlot op zijn bestemming raakt. Want dromen van een stad zonder auto’s is natuurlijk waardevol. Maar wie een stad autoluw en dus aantrekkelijk maakt, mag meer bewoners verwachten. Meer bewoners die willen winkelen, in winkels die bevoorraad moeten worden. Meer bewoners betekent ook bouwen en renoveren. Een aannemer die zware werken moet uitvoeren, moet met zijn materiaal ter plaatse raken: dat lukt niet met een bakfiets.”

“De organisatie moet dat mogelijk maken. Vergeet niet dat een aantal zelfstandigen in Gent de boeken al moest neerleggen omdat ze minder omzet hadden. Neem nu de hoogwaardige detailhandel in pakweg de Huidevettersstraat en de Schuttershofstraat (met winkels als Hermès, Burberry, Delvaux en Van Bommel, nvdr.): daar komen veel klanten naartoe die absoluut met de auto naar de stad willen komen, ter plaatse parkeren en de winkel binnenwandelen. Die mensen gaan niet met de tram vanuit Schilde en Brasschaat naar het centrum komen. Dan moet je als politiek de afweging maken: willen we die handel houden of niet? We zijn dus niet tegen dit plan, op voorwaarde dat de economische impact in rekening wordt genomen. Een stad waarvan het economisch weefsel afbreekt, is ook niet leefbaar.”

Door jvh