Brussel trekt ten strijde tegen Airbnb en verzegelt flats: “Dit is huisjesmelkerij 2.0, tijd om over te gaan tot actie”

Foto: rdb

Brussel -

In Brussel, op de hoek van de Zuidstraat en de Bogaardenstraat, werden vrijdag de allereerste Airbnb-appartementen verzegeld. De eigenaar beschikte niet over de nodige vergunningen voor een dergelijke verhuur. De controles zullen nog verscherpt worden.

De eigenaar van het gebouw keek vrijdagochtend even raar op toen de stadsdiensten drie van zijn appartementen kwam verzegelen. Zelf woont de 28-jarige jongeman op de vierde verdieping. De drie appartementen van de derde verdieping verhuurt hij naar eigen zeggen al enkele maanden via het Airbnb-platform.

Maar daar wringt voor het stadsbestuur het schoentje. Volgens schepen van Stedenbouw, Geoffroy Coomans de Brachène (MR), beschikt de eigenaar niet over de nodige vergunningen om de appartementen als toeristische logies te verhuren. En dus was een verzegeling, na herhaaldelijke aanmaningen, de enige optie.

Huisjesmelkerij 2.0

“Dit is oneerlijke concurrentie voor de hotelsector”, zegt schepen de Brachène. “Alleen al in de stad Brussel worden er 1.500 dergelijke woningen aangeboden. In het gewest zijn er dat zelfs 6.000. Maar het is verboden om woongelegenheid te schrappen ten voordele van toeristische logies. Het is nu echt genoeg geweest. Al een jaar waarschuwen we de sector. Nu is het tijd om over te gaan tot actie.”

“Dit is het ontzeggen van woongelegenheid voor de Brusselaar. Het gaat hier om huisjesmelkerij 2.0. Dat een gezin op vakantie vertrekt en enkele dagen of weken zijn woning doorverhuurt is een heel ander verhaal.”

In Parijs trok het stadsbestuur eerder deze week via de rechter ook ten strijde tegen het deelplatform Airbnb met honderdduizenden euro’s boete tot gevolg. Sinds 1 december is iedereen die er aan toeristen verhuurt, verplicht zich te laten registreren. Maar in de praktijk gebeurt dat er amper.

Het Brussels gewest heeft geen plannen om het platform voor de rechter te dagen maar volgt wel wat in andere grootsteden gebeurt. “Het probleem dat Parijs heeft met Airbnb valt niet volledig door te trekken naar Brussel. In België bestaat geen gelijkaardige regel die platformen de verplichting oplegt om enkel de referenties op te geven van geregistreerde toeristische logies”, klinkt het op het kabinet van minister-president Rudi Vervoort.

Bevoegdheid

“We zullen eerst nagaan of het zinvol is om een dergelijke verplichting in te voeren voor de platformen. Ook zal onderzocht worden of het Gewest of de federale overheid daarvoor bevoegd is.”

De eigenaar van de verzegelde panden zal nu zo snel mogelijk de nodige vergunningen in orde brengen. “Verhuren via Airbnb brengt nu eenmaal meer op. Ik zag dit als een mooi extraatje. Maar ik heb begrip voor deze controles.” En die controles zullen volgens de bevoegde schepen de komende maanden nog opgevoerd worden.

Door Robin De Becker en Amaury Michaux
AANGERADEN