Administratieve jobs meest bedreigd door automatisering

Bron © BELGA

Illustratie. Foto: Shutterstock.

Brussel -

De banen van administratief personeel financiën en verzekeringen zijn het meest bedreigd door de toenemende automatisering. Die van verpleegkundige kaderleden het minst. Dat blijkt uit een studie van ING naar jobverlies door automatisering. “Automatisering zorgt nu al voor verschuivingen op de arbeidsmarkt”, zeggen de economen van de bank. Ze roepen op om in te zetten op aanpassingsvermogen en op bijscholing, om zich te wapenen tegen deze evolutie.

In de studie werd enerzijds het aantal mensen dat een bepaalde job uitoefent in België tussen 2013 en 2016 vergeleken met de automatiseringskans van de betreffende job. Blijkt dat er nu al een verband merkbaar is. Voor verschillende jobcategorieën met een hoge kans op automatisering, daalde het aantal werknemers de voorbije jaren. Anderzijds zijn er verschillende categorieën met een lage kans op automatisering, waar ook het aantal werknemers de voorbije jaren is gestegen. Al spelen er soms andere factoren zoals de algemene economische situatie om te verklaren waarom het personeelsbestand toch stijgt of daalt.

Voor administratief personeel verzekeringen en financiën bijvoorbeeld is er een kans van 97 procent op automatisering, terwijl het aantal werknemers er tussen 2013 en 2016 daalde met 24 procent. Een andere kwetsbare categorie is die van betonwerkers, met een automatiseringskans van 88 procent en 39 procent minder werknemers.

Verpleegkunde moeilijk te automatiseren

Omgekeerd ziet ING slechts 1 procent kans op automatisering bij verpleegkundig kaderpersoneel, terwijl het aantal jobs er met 76 procent is gestegen. Het aantal maatschappelijk werkers verdubbelde zelfs, terwijl de kans op automatisering slechts 13 procent bedraagt.

“Ook al zorgt automatisering voor het verlies van bepaalde banen, de nieuwe technologie zorgt ook voor het ontstaan van nieuwe behoeften en dus worden er nieuwe jobs gecreëerd. De verloren banen door automatisering kunnen zo gecompenseerd worden”, stelt de studie. Mensen kunnen zich het best wapenen door in te zetten op het aanpassingsvermogen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. “We zijn zeker niet machteloos tegenover de automatiseringsgolf. En op die manier kunnen we ook ten volle profiteren van alles wat nieuwe technologie ons kan bieden.”

Door adm
AANGERADEN
Meest recent