Kinderen die dicht bij hoogspanningskabels opgroeien lopen meer kans op leukemie

Illustratie. Foto: put

Kinderen die worden blootgesteld aan de magnetische straling van hoogspanningskabels, lopen tweeënhalf keer zoveel kans op leukemie. Dat staat in een rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad. In Vlaanderen lieten al 1.200 mensen uitrekenen hoe groot de straling op hun huis is. “Toch is het risico beperkt”, zegt expert Luc Verschaeve.

Ja, er is een verband tussen de nabijheid van een hoogspanningsmast en het aantal gevallen van kinderleukemie. Tot die conclusie komt de Nederlandse Gezondheidsraad in een nieuw rapport. “Bij kinderen die langdurig zijn blootgesteld aan een magneetveldsterkte van 0,3 tot 0,4 microstesla of meer, lijkt het risico 2,5 keer zo groot als bij wie er minder aan wordt blootgesteld”, staat er.

Dat is een schatting waar nog een behoorlijke onzekerheidsfactor in zit, zegt het rapport ook. Misschien spelen ook andere factoren mee. “Maar de kans dat er géén verhoogd risico is, is klein.”

“Het ligt in de lijn met wat al langer bekend is”, zegt Luc Verschaeve, de voorzitter van de werkgroep rond straling in de Belgische Hoge Gezondheidsraad. “We onderzoeken dit al veertig jaar. Altijd komt een link naar boven – er zijn meer kinderen met leukemie dichtbij hoogspanningskabels. Maar een onweerlegbaar bewijs dat het effectief de straling is die de kinderen ziek maakt, is er niet. Ook nu niet.”

Er zijn wel “aanwijzingen” voor, zegt de Nederlandse Raad. “Dat klopt”, zegt Verschaeve. “Daarom moeten we ook voorzichtig zijn.”

“Dat zijn we ook”, zegt Brigitte Borgmans van het Vlaamse departement Omgeving. “Als bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk ontwikkeld wordt, zullen we altijd adviseren om de gebouwen zoveel mogelijk buiten het gebied van 0,4 microtesla te leggen.”

Het departement kan ook voor u berekenen aan hoeveel straling uw woning blootgesteld is. “1.200 Vlamingen hebben dat al gevraagd”, zegt Borgmans. Een “deel van hen” woont binnen een gebied waar de straling 0,4 is, zegt Borgmans.

Moeten die mensen verhuizen? “Dat is een afweging die je zelf moet maken”, zegt Verschaeve. “Als je je echt zorgen maakt, zou ik het doen. Maar al bij al is het risico beperkt en is het wetenschappelijk bewijs nog altijd niet sluitend. En zijn de aantallen beperkt – één geval van kinderleukemie om de twee jaar zou gelinkt kunnen worden aan die straling. Dat is weinig. Maar je wil natuurlijk ook niet dat het jouw kind is.”

INFO

INFOWie dichtbij een hoogspanningskabel woont en een berekening wil, kan mailen naar milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be

Door tom le bacq