Belgen zijn Europees kampioenen in bouwen en verbouwen

Voor het eerst sinds de bankencrisis van 2009 sparen de Belgen weer wat meer, al bengelen we nog altijd onderaan het Europese peloton. We investeren wel als de besten in vastgoed, blijkt uit cijfers van Eurostat. België staat in de Europese top vijf in het kopen en renoveren van huizen als appeltje voor de dorst.

Eurostat, de Europese instelling die het leven van alle dag in heel de Unie in cijfers giet, heeft voor de eerste keer nagegaan hoeveel de Europese huishouden sparen en investeren. België staat in de middenmoot wat het sparen betreft, maar als het aankomt op het investeren van het spaargeld, zijn we een van de koplopers.

Na Luxemburg, Nederland en Finland, is België het land waarvan de inwoners het meest van hun beschikbare inkomen beleggen in vastgoed. De Belgische gezinnen investeren gemiddeld 10,1 procent van hun jaarlijkse inkomsten in het bouwen of renoveren van een huis. Of dat aandeel is gestegen in de loop der jaren is niet na te gaan – Eurostat heeft de cijfers zoals gezegd pas voor het eerst verzameld – maar geredelijkerwijs kan ervan worden uitgegaan dat sinds de bankencrisis een duidelijke shift is waar te nemen in de besteding van het spaargeld van de Belgen.

De baksteen blijft liggen

De rente op spaarrekeningen staat historisch laag, waardoor iedereen een andere manier heeft gezocht om rendement te halen uit het geld dat niet nodig is om in het onderhoud van elke dag te voorzien. Dat Belgen sowieso zijn geboren met een baksteen in de maag, zal voor een groot deel meespelen in de reden waarom we bij de Europese top van vastgoedkopers behoren.

Wat het klassieke sparen en beleggen betreft blijft België een middenmoter. Ook daar zijn de Luxemburgers de koplopers met 20,8 procent van hun inkomen dat ze opzijzetten. België staat in Europa op de tiende plaats met 11,3 procent.

Uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, waar De Tijd dit weekend over bericht, blijkt dat dat een kleine stijging met 0,1 procent is in vergelijking met 2016. Het is voor het eerst sinds de zware recessie van 2009 dat gezinnen een groter deel van hun inkomsten opzijzetten in ons land.

De lichte toename van het sparen is volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen vooral te danken aan hogere inkomsten uit dividenden. Onderzoek van de Nationale Bank toont aan dat de gezinnen een groot deel van hun inkomen uit vermogen niet consumeren en het is net dat spaargeld dat meer opbrengt.

Het gezinssparen in België is sinds de crisis van 2009 sterker gedaald dan in de rest van de eurozone. Daardoor sparen de Belgen sinds 2014 minder dan het Europees gemiddelde. Het gemiddelde gezin van de eurozone zette vorig jaar 12 procent van zijn inkomen opzij, 0,7 procentpunt meer dan een Belgisch huishouden. Vóór de recessie van 2009 behoorden de Belgen tot de grootste spaarders van Europa.

Door Frank Poosen
AANGERADEN