Oranje borden zijn grootste ergernis van bestuurders: omgeleid = weg kwijt

Wegwerkzaamheden en omleidingsroutes moeten beter gesignaleerd worden. Vooral de lokale en zeker die in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit een enquête van mobiliteitsvereniging VAB. “Te vaak worden automobilisten nu van de ene omleiding naar de ­anderen gestuurd”, zegt Joni Junes van VAB. “Zeker na de winter.”

VAB vroeg 2.405 automobilisten waaraan ze zich het meest ergeren op ons wegennet. Opvallend bovenaan op hun lijst: de signalisatie bij wegenwerken en de bijhorende omleidingsroutes. Hoe kleiner de wegen, hoe slechter de signalisatie ook blijkt te zijn. Zo vindt één op de vijf bestuurders de signalisatie op snelwegen slecht tot zeer slecht. Als het gaat om gewestwegen, stijgt dat percentage al naar bijna vijftig procent. Voor lokale wegen is dat bijna zestig procent. West-Vlaanderen scoort met 61 procent het slechtst.

“Wegenwerken op autosnelwegen worden lang op voorhand gepland en aangekondigd. Daarom wekken ze het minst wrevel”, zegt Joni ­Junes van VAB. “Werken op lokale wegen gebeuren veel meer ad hoc. Zeker na de winter en de winterschade. Dan beginnen gemeentes in het wilde weg overal putjes te vullen. Zelfs op wegen die deel uitmaken van een omleidingstraject voor werken op autosnelwegen. Tja, dan krijg je natuurlijk een conflict tussen al die borden en omleidingen. Daarom pleiten wij voor één centraal punt dat alle ­wegenwerken coördineert.”

“We weten het”

Nathalie Debast, woordvoerster van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), zegt dat steden en gemeentes zich ervan bewust zijn dat wegenwerken en omleidingen op hun grondgebied tot ergernis leiden. “Mensen hebben een vaste route om door een gemeente te rijden. Plots worden ze omgeleid. Dat is een verandering in een vast patroon en verandering wekt initieel altijd ergernis. Zelfs al wordt die verandering goed begeleid met signalisatieborden.”

Volgens Debast werken de gemeentes aan betere informatiecampagnes bij wegenwerken. “Steeds vaker zie je in gemeentes borden die aangeven hoelang de werken duren en waarom ze worden uitgevoerd. De reden is ­altijd dezelfde: een verbetering aanbrengen. Dat doel moet de automobilist altijd voor ogen houden.”

Door Paul Demeyer
AANGERADEN
Meest recent