“Als Uplace wil doorgaan, moet het nieuwe handelsvergunning vragen”

Bron © BELGA

Foto: Uplace

Machelen / Diegem -

“Als Uplace wil doorgaan, moet het een nieuwe handelsvergunning aanvragen.” Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van sp.a-parlementslid Katia Segers. Intussen heeft de Vlaamse regering nog geen beslissing genomen over de vraag van Machelen om de bevoegdheid over de ruimtelijke planning te delegeren aan de gemeente.

Het veelbesproken Uplace-project in Machelen heeft vorige week een zoveelste opdoffer gekregen. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat een verlopen handelsvestigingsvergunning van Uplace onrechtmatig is gereactiveerd door een decreet van de Vlaamse regering.

Volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) betekent het arrest dat Uplace een nieuwe socio-economische vergunning zal moeten aanvragen als de initiatiefnemer zijn plannen wil voortzetten.

Doodsteek?

Blijft de vraag of het hele Uplace-project er nog kan of zal komen. Eind 2017 vernietigde de Raad van State het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het project. Iets wat velen beschouwden als de doodsteek voor het project. “Als de initiatiefnemer ermee wil doorgaan, zal het aan hem zijn om een project in te dienen dat conform is aan de ruimtelijke voorschriften zoals die vandaag voorliggen”, aldus Schauvliege.

Eerder had de gemeente Machelen laten verstaan dat ze de bevoegdheid over de ruimtelijke planning graag wil overnemen van de Vlaamse regering. Dat voorstel ligt nog op de tafel van de Vlaamse regering. “We hebben een brief gekregen waarin Machelen vraagt dat de Vlaamse regering een delegatie zou geven aan Machelen om een ruimtelijk initiatief te nemen zodat bepaalde activiteiten op het grondgebied van Machelen mogelijk zouden zijn. We hebben die aanvraag formeel ontvangen. We bestuderen nu of dit al dan niet tot de mogelijkheden behoort. Dat is vandaag de stand van zaken.”

AANGERADEN