“Negen miljoen euro voor consultants: hallucinant”

Bron © BELGA

Arnaud Verstraete. Foto: credit

De overheidsinstelling cvba NEO, die instaat voor de ontwikkeling van de Heizelvlakte, heeft tot heden op vier jaar tijd 9 miljoen euro uitgegeven aan consultancy. Dat verklaarde Brussels minister-president Rudi Vervoort woensdag in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement op interpellaties. NEO heeft slechts drie personeelsleden in dienst en de ceo wordt betaald door de vzw Expo. Arnaud Verstraete (Groen) vraagt zich af wie er eigenlijk aan het stuur zit bij NEO.

Hij wijst erop dat er slechts drie betaalde personeelsleden zijn, goed voor 310.000 euro op vier jaar, en er 9 miljoen uitgegeven werd voor consultants, terwijl de oprichtingsordonnantie expliciet bepaalt dat alle personeel met arbeidsovereenkomsten moet aangeworven worden. “Het is hallucinant hoe de regels van bij het begin herhaaldelijk met de voeten getreden werden. Wanneer er dan kritische vragen over komen, ontkent Vervoort niet dat er een overtreding is van de regels, en laat hij doodleuk weten dat ze het wel gaan regulariseren”, luidt de kritiek van het Groen-parlementslid.

Rudi Vervoort verduidelijkte in zijn antwoord dat NEO drie soorten dienstverleners kent. De eerste zijn de personeelsleden. De jaarlijkse loonkost van de drie personeelsleden beliep vorig jaar bijna 120.000 euro. De tweede categorie omvat de dienstverleners die na een overheidsopdracht zijn aangeduid. Zij zijn actief in juridisch advies, geschillenbegeleiding, boekhouding, beheerscontrole, beheer van openbare werken, afbraak of sanering.

De derde categorie omvat de dienstverleners die door EXCS (de voorganger van NEO) zijn aangeduid en die nog niet hebben deelgenomen aan een mededingingsprocedure. Enerzijds gaat het om de dienstverleners die gelinkt zijn aan de openbare aanbesteding NEO2 - congrescentrum en hotel - die op 18 juli 2018 worden gegund. Anderzijds zijn het dienstverleners die EXCS aanstelde voor het opstarten en begeleiden van projecten, zoals de invoering van de ontwikkelingsstrategie, de betrekkingen met de openbare en privépartners op de site - onder meer Brupark, Mini-Europa, nutsvoorzieningen, sportclubs en Kinepolis -, de uitwerking van het masterplan, de onderhandelingen en opvolging van de uitvoering van NEO1.

“Geen schijnzelfstandigen”

Maar Verstraete wijst er op dat men het niet zo nauw nam met de wet op openbare aanbestedingen. Slechts een deel van de dure consultancy-opdrachten werd op de wettelijke voorgeschreven manier aanbesteed. Een jaar na de overname van niet-aanbestede contracten, vroeg NEO daarvoor een juridisch advies om na te gaan of dit wettelijk toelaatbaar was. Hij wijst er ook op dat sommige opdrachten acht jaar lang liepen. Dat roept bij Arnaud Verstraete de vraag op wie eigenlijk aan het stuur zit bij NEO, als consultants nagenoeg alle kerntaken op zich nemen. Daarnaast is er ook nog de vraag van de schijnzelfstandigheid.

Volgens minister-president Vervoort is er geen sprake van schijnzelfstandigheid. NEO wordt gecontroleerd door het kabinet van revisoren en het Rekenhof. De problematiek werd uiteengezet in de raad van bestuur. “Er zijn geen schijnzelfstandigen”, was de conclusie die Vervoort trok. Maar Arnaud Verstraete is niet overtuigd en wil de contracten van die consultants zelf inzien om daar klaarheid over te krijgen.

Door wver
AANGERADEN