Meeste grote bouwbedrijven vrezen tekort aan bouwvakkers

© Hollandse Hoogte / David Rozing

Het vertrouwen van bedrijfsleiders van de grote bouwbedrijven zit in de lift, al speelt opnieuw het tekort aan geschoold personeel op. Meer dan negen op de tien zou dit jaar nog moeten aanwerven, maar de meesten (57 procent) vrezen dat ze niet de gezochte arbeiders of bedienden zullen vinden.

wver

De Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA) stelde donderdag de vijfde editie van de vertrouwensbarometer voor. Geschikt personeel vinden is dus een kopzorg, ook omdat de gemiddelde leeftijd stijgt, met 40 procent die 40 jaar of ouder is, zei directeur-generaal Didier Cartage.

De VBA-bedrijven wierven in 2017 692 mensen aan. De sector van de grote bouwwerken telt zo 17.814 mensen in België, een stijging met 3,9 procent. Die toename is onvoldoende indien alle geplande grote bouwprojecten in het land, genre Oosterweel, gelijktijdig van start gaan. Dan zijn 9.000 bijkomende bouwvakkers nodig, berekende VBA.

Voor 47 procent van de bevraagde werkgevers is het gebrek aan kwalificatie of technische scholing de oorzaak van het tekort aan arbeiders. Ook is er nood aan een pak ingenieurs.

© IMAGEGLOBE

Crisis achter de rug

Dertig procent acht een gebrek aan aantrekkelijkheid van de sector verantwoordelijk voor het tekort aan gekwalificeerde arbeiders. Dertien procent wijst het moeilijk beroep (fysiek zwaar, weersomstandigheden ... ) de vinger. “Een arbeider moet een volledige week werken om een dag een schilder te laten werken bij hem thuis”, aldus bestuurslid Marc Peeters. Hij roept op tot een verlaging van de werkgeversbijdragen.

Voorts schat 19 procent van de ondernemingen hun situatie zorgwekkend in, een gelijkaardig cijfer als vorig jaar. Zes op de tien vinden dat de gezondheidstoestand van hun bedrijf goed is, voor 21 procent is dat zeer goed. Volgens Peeters trekt de markt dan ook opnieuw aan. Hij voorspelt een 10 procent hogere omzet dit jaar.

“We laten eindelijk de crisis van 2008 achter ons”, voegt AVB-voorzitter Frédéric Loriaux toe. Het herstel duurde in België en Europa volgens hem een pak langer dan in de VS.

Vierendertig procent heeft dan weer het volste vertrouwen in de toekomst en 57 procent geeft een matig vertrouwen in de toekomst aan. Zes procent is ongerust of zeer ongerust.

© fvv

“Meer grote bouwwerken”

De bevraagde ondernemers zijn ook bezorgd over het lage niveau van overheidsinvesteringen. In 2017 waren openbare investeringen goed voor 2,2 procent van het bruto binnenlands product, maar dit cijfer ligt lager dan in de meeste andere Europese landen, stelt de VBA.

“Net zoals de Nationale Bank deed in haar jaarverslag, pleiten de professionals van de grote bouwwerken voor een investeringsbeleid op lange termijn, waarvan de Belgische economie de vruchten zal plukken”, aldus de vereniging.

De VBA overkoepelt 65 bedrijven, goed voor zowat 18.000 directe en 54.000 onrechtstreekse banen en een omzet van 9,5 miljard euro.

LEES OOK

Nu in het nieuws