Hoe zal de mens eruitzien in het jaar drieduizend?

Themabeeld Foto: ss

Niet alleen volwassenen hebben hun vragen voor de wetenschap ingestuurd, ook heel wat kinderen en tieners deden dat. Dit is één van hun vragen: hoe zal de mens er binnen duizend jaar uitzien? Hebben we allemaal een groter hoofd om onze grotere hersenen te accommoderen, gaan we nog groter worden of juist weer krimpen? We vroegen het aan Dominique Adriaens van de Universiteit Gent.

Helaas, een schets van hoe de mens er binnen duizend jaar zal uitzien, kan niemand ons geven. Toch zien we zelfs nu al verschillen tussen mensen die nergens anders mee te maken kunnen hebben dan evolutie en natuurlijke selectie. “Maar alles hangt af van wat er in de omgeving verandert, en zolang je die niet kan voorspellen, kan je de evolutie van de mens ook niet voorspellen.”

Aangezien de mensheid nu geconfronteerd wordt met een snelle klimaatopwarming, zou je kunnen stellen dat we toch een deeltje van onze toekomstige omgeving kunnen voorspellen. Maar dat betekent niet veel volgens Adriaens. “De mens stuurt zijn natuurlijke selectie namelijk grotendeels zelf. We passen ons misschien niet zozeer aan via natuurlijke selectie, maar wel door technologie: we bouwen betere huizen, hebben betere geneeskunde,...”

Om te voorspellen wat er in de komende duizend jaar zal gebeuren, kan het misschien lonen om terug te kijken naar het verleden. We merken dat de mens in die periode alsmaar grotere hersenen kreeg, we ook langer werden, en ouder. Maar of we in de toekomst allemaal zullen rondlopen als een meute waaibomen met enorme hoofden, valt te betwijfelen.

“Enerzijds zouden we moeten merken dat mensen met een groter hersenvolume een evolutionair voordeel hebben. Anderzijds moet je dat grotere hersenvolume dan ook versleutelen in het DNA, wat zou betekenen dat mannen met grotere hersenen een partner zouden verkiezen die ook bovengemiddeld grote hersenen heeft. Dat lijkt voorlopig nog niet het geval.”

Heel lokaal kan je wel verschillen optekenen tussen bepaalde bevolkingsgroepen, maar dan gaat het heel specifiek over een kleine groep mensen met een bijzondere ‘specialiteit’. Zo werd onlangs nog maar vastgesteld dat de mensen van de Bajau-stam in Indonesië veel betere zwemmers zijn dan de gemiddelde mens: ze kunnen langer zuurstof vasthouden onder water en zien er ook beter. Het gevolg van honderden, zo niet duizenden jaren van leven in en rond het water.

En dan rest er nog de laatste hypothese: over duizend jaar zijn er simpelweg geen mensen meer. “Als we er niet in slagen ons snel genoeg aan te passen, zou het kunnen dat we uitsterven als soort.”

 

Vraag voor de Wetenschap

Veertig dagen lang proberen Het Nieuwsblad en een groep Vlaamse wetenschappers een vraag te beantwoorden waarvan je wakker ligt. Heb je zelf een boeiende wetenschapsvraag? Dan kan je die insturen via deze link. Wij zoeken een expert, die ons vervolgens schetst wat er al over geweten is.

Met ‘Vraag voor de wetenschap’ proberen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en Het Nieuwsblad de wetenschap dichter bij de burger te brengen. De ingestuurde vragen dienen als insteek om een Vlaamse Wetenschapsagenda op te stellen. Die agenda zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren helpen om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking. De campagne is een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in opdracht van Vlaams minister Muyters, bevoegd voor wetenschap en innovatie, in samenwerking met een brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Door nkdr