Voka wil meer overheidsgeld én private middelen voor hoger onderwijs

Bron © BELGA

Foto: Belgaimage

“Hoger onderwijs moet op een slimmere manier gefinancierd worden”, vindt Voka. Het Vlaamse netwerk van ondernemingen pakt daarom uit met een paper getiteld “Hoger onderwijs, slimmere financiering”. Ondanks de hoge kwaliteit van ons hoger onderwijs, ziet Voka “een aantal problemen opduiken”. Naast de vraag naar extra overheidsmiddelen, en het beter inzetten van die overheidsmiddelen, is er ook een pleidooi om meer private middelen aan te boren.

Voka pleit voor een verschuiving van een aantal maatstaven in de overheidsfinanciering, om op een efficiëntere manier de gewenste doelen te bereiken: een relevant onderwijsaanbod, hoger studiesucces, rationalisatie, innovatieve lesvormen, internationalisering, levenslang leren en excellent onderzoek. Een slimmer financieringsmodel moet hogescholen en universiteiten belonen die daarvan werk maken.

Voka wil meer overheidsgeld én private middelen voor hoger onderwijs
Foto: BELGA

Daarom vindt Voka dat bijvoorbeeld de puntengewichten moeten herzien worden, zodat de STEM- en bedrijfsgerichte opleidingen, die vandaag ondergefinancierd worden, een betere financiering krijgen.

Vandaag ligt de nadruk van de financiering volgens Voka ook te veel op het aantrekken van nieuwe studenten en te weinig op het studiesucces van de studenten. Ook het leerkrediet dient hervormd te worden, zodat studenten sneller heroriënteren.

Door opleidingen met weinig studenten te sanctioneren, kan er ook een rationeler studieaanbod ontstaan, vindt de Vlaamse werkgeversorganisatie. Verdere rationalisering van het studieaanbod moet komen van samenwerking en afspraken tussen onderwijsinstellingen.

Voka wil ook dat innovatieve lesvormen worden gestimuleerd met financiële incentives en dat het levenslang leren wordt aangemoedigd. Ook moet de overheid instellingen belonen die inzetten op internationalisering door het aandeel mobiele studenten mee te nemen als element in de financiering.

Voka vindt dat meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling prioritair naar toegepast onderzoek moeten gaan. En het verdelen van die onderzoeksmiddelen moet ook op een andere basis dan via de aantallen doctoraten, publicaties en citaties.

Nauw samenwerken met bedrijven

Naast het efficiënter aanwenden van de overheidsmiddelen moet ook het private aandeel in de financiering omhoog. De onderwijsinstellingen moeten hiertoe nog ondernemender worden, vindt Voka, via een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, het valoriseren van onderzoeksresultaten of het binnenhalen van internationale innovatiemiddelen. Dergelijke ingesteldheid moet ook financieel beloond worden.