Het gaat niet goed met deze insecten: aantal beestjes neemt in razendsnel tempo af

Foto: rr

Het gaat niet goed met de insecten in West-Europa. Nederlandse wetenschappers hebben ontdekt dat het aantal beestjes in een razendsnel tempo afneemt.

Twee langlopende studies aan de Radboud Universiteit en het EIS Kenniscentrum ­Insecten hebben uitgewezen dat in natuurgebieden in Drenthe en Noord-Brabant het aantal nachtvlinders en loopkevers de voorbije twintig jaar met respectievelijk 72 en 54 procent gekelderd is. Eind vorig jaar verscheen ook al een Duits onderzoek waaruit bleek dat 76 procent van de insecten tijdens de afgelopen 27 jaar verdwenen is.

Cijfers over Vlaanderen zijn er niet, omdat bij ons nog nooit een langlopende studie werd gevoerd. “Maar natuurbeschermers gaan er wel van uit dat de situatie bij ons even dramatisch is”, zegt Wim Veraghtert, insectenexpert bij Natuurpunt. “De argusvlinder, de hoogveenglanslibel en het tweestippelig lieveheersbeestje zijn bijvoorbeeld zeer sterk afgenomen. De oorzaken van de daling – klimaatverandering, versnippering van het landschap, een toename van de hoeveelheid stikstof in de lucht, en een te frequent gebruik van fosfaten en bestrijdingsmiddelen in de landbouw – stoppen dan ook niet aan de grens. Ze zijn bij ons evenveel en soms zelfs nog sterker aanwezig dan in de ons omringende landen.”

Het gaat niet goed met deze insecten: aantal beestjes neemt in razendsnel tempo af
ARGUSVLINDERIs na de eeuwwisseling in korte tijd nagenoeg helemaal uit Vlaanderen verdwenen, op een paar plekken in de duinen, het Antwerpse havengebied en de Voerstreek na. Oorzaak is de klimaatverandering en de toename van de hoeveelheid stikstof in de lucht. Foto: Biosphoto
Het gaat niet goed met deze insecten: aantal beestjes neemt in razendsnel tempo af
HOOGVEENGLANSLIBEL Is altijd al een zeldzame soort geweest, maar is vandaag sterker bedreigd dan ooit omdat zijn leefgebied als gevolg van de klimaatverandering steeds meer onder druk komt te staan. Foto: © DEA / IL GABBIANO
Het gaat niet goed met deze insecten: aantal beestjes neemt in razendsnel tempo af
TWEESTIPPELIG LIEVEHEERSBEESTJE Was vroeger een veel voorkomende soort, maar is zeldzaam geworden door de invoering van het Aziatisch lieveheersbeestje, dat inheemse soorten verdrongen heeft. Foto: ISOPIX, BLG
Door aro
AANGERADEN
Meest recent