Tot een vijfde van Belgisch energieverbruik uit hernieuwbare bronnen tegen 2030 mogelijk

Bron © BELGA

Foto: lvd

Brussel -

Tot een vijfde van het totale Belgische energieverbruik kan tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen komen, maar dan moet de regering wel extra inspanningen doen. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Bij onveranderd beleid komt in 2030 slechts iets meer dan 15 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen.

Het Federaal Planbureau berekende de impact van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen op het Belgische energiesysteem. Tegen 2030 moet ons land 35 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005, in de sectoren die niet deelnemen aan de handel in uitstootrechten zoals de bouw, de landbouw en het transport.

Het Planbureau ging voor die berekeningen uit van drie verschillende scenario’s. Die verschillen in de mate van elektrificatie: nu is ongeveer een vijfde van de totale energieconsumptie afkomstig uit elektriciteit, in de toekomst wordt dat vermoedelijk meer dan een derde - denk maar aan elektrische auto’s en bussen.

In het beste scenario kan ons land tegen 2030 19,7 procent van het totale energieverbruik uit duurzame bronnen halen. Bij onveranderd beleid na 2020 komt dat op 15,4 procent. De doelstelling voor de hele EU ligt op 27 procent, maar de Europese Commissie is flexibel en laat bijvoorbeeld toe om overschotten over te dragen naar andere jaren.

Van alle elektriciteit zal ongeveer de helft opgewekt worden door hernieuwbare energie.

Vooral windenergie zal belangrijker worden in de toekomst, voorspelt het Planbureau, maar ook zonnepanelen doen het goed. Ook gascentrales blijven echter belangrijk, vooral omdat de kerncentrales tegen 2025 de deuren sluiten en de gascentrales niet afhankelijk zijn van het weer. Energie uit gas blijft nog toenemen tot ongeveer 2035, maar vanaf dan zou die productie moeten zakken.

AANGERADEN
Meest recent