Weyts: “Onzeker of Vlaanderen fiscale inkomsten derfde door dieselgate”

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Brussel -

“Er kan niet met 100 procent zekerheid uitgemaakt worden of Vlaanderen fiscale inkomsten gederfd heeft ten gevolge van dieselgate. Bijgevolg zullen er hieromtrent geen verdere stappen ondernomen worden door de Vlaamse regering”. Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Peter Van Rompuy (CD&V).

Er zou sprake geweest van een derving van fiscale inkomsten als de betrokken voertuigen, die gehomologeerd waren als Euro 5, zonder deze softwareaanpassingen (als gevolg van de hogere emissiewaarden van stikstofoxiden) niet zouden voldoen aan de homologatiewaarde voor een Euro 4. Een vraag in die zin aan de Kraftfahrt-Bundesambt (KBA), de Duitse overheidsinstantie die instaat voor de homologatie van voertuigen, bracht geen duidelijkheid. “De KBA kon immers niet valideren wat de testresultaten zouden geweest zonder de gecontesteerde software”, aldus Weyts.

“Indien er een derving zou vastgesteld zijn, dan zou deze verhaald geweest zijn op Volkswagen zelf. Zowel de Vlaamse regering als Volkswagen zelf, hebben immers gesteld dat eventuele schade niet op de consument mocht verhaald worden”, aldus Weyts. Hij wijst hierbij ook op de brief die federaal premier Charles Michel in april 2017 schreef aan de CEO van Volkswagen, “waarbij België zich alle rechten voorbehoudt voor alle geleden en te lijden onrechtstreekse en/of rechtstreekse schade door onregelmatigheden van Volkswagen”. “Voor zover ons bekend zijn er ook federaal geen nieuwe stappen gezet”, aldus Weyts.

AANGERADEN
Meest recent