Taser als politiewapen is onwettelijk

© BELGAIMAGE

Het gebruik van een taser door agenten is onwettelijk. Dat concluderen de politie­vakbonden uit een brief van de procureurs-generaal aan ­binnenlandminister Jan Jambon. ­Politievakbond ACV wil dat het ­taserproject ­onmiddellijk wordt stopgezet en dreigt met een staking.

dirk coosemans

“Als een politieman morgen iemand velt met een taser en het slachtoffer overlijdt, dan zal die agent grote problemen krijgen”, klinkt het bij de vakbonden nadat ze de brief van de procureurs-generaal onder ogen kregen. “De agent maakt namelijk gebruik van een illegaal wapen. Niet alleen wij vinden dat, ook de procureurs-generaal die een brief naar Jambon schreven. En die heren zijn niet de minsten in dit land: zij beslissen over eventuele vervolging.”

In die brief is het College van Procureurs-Generaal behoorlijk duidelijk. “Er ontbreekt een wettelijk kader voor het stroomstootwapen”, klinkt het. Jambon stelde de taser vorig jaar nog voor met de nodige schwung, als wapen tegen “extreem agressieve verdachten”. Het proefproject loopt momenteel in veertien politiezones.

“Huidige wet voldoet”

De procureurs-generaal vragen een nieuwe wet zodat het wapen wel geoorloofd zal zijn, maar op het kabinet van Jambon ziet men dat anders. “We bedanken het College voor zijn advies, maar volgens ons is de huidige wet voldoende en we gaan niet in op hun verzoek om de wet te veranderen”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon. “Een machtiging van de minister voor dit wapen en een goede opleiding volstaan. We gaan het College van Procureurs-Generaal een brief terugsturen om één en ander te verduidelijken en zetten in tussentijd het project gewoon verder.”

Maar de vakbonden vinden dat Jambon een gevaarlijk spel speelt. “We eisen dat Jambon het taserproject meteen stopzet”, zegt Joery Dehaes van het ACV. “Omdat het onwettelijk is. Maar ook omdat het wapen dodelijk is, zoals bewezen in Amerikaanse studies waar de procureurs-generaal ook naar verwijzen. Je mag de taser niet gebruiken bij drugsverslaafden, dronken personen, psychiatrische patiënten of mensen met een lekkende hartklep. Begin dat maar allemaal te controleren in die halve seconde tijd die je hebt.”

“Wees trouwens maar zeker dat de advocaten zullen zwaaien met de brief van de procureurs-generaal en dat onze mensen dan een veroordeling riskeren voor het gebruik van een illegaal wapen. Zelfs al handelden ze uit wettige zelfverdediging. Als die brief niet ter harte wordt genomen, dreigen we met een staking voor het hele land.” De andere bonden hebben gelijkaardige bezwaren.

Aangeboden door onze partners