Strengere geluidsnormen luchthaven van Zaventem: drie maal zo veel overtredingen

Bron © BELGA

Foto: BELGAIMAGE

Brussel / Zaventem -

Sinds het Brussels gewest eind april 2017 strengere geluidsnormen voor vliegtuigen invoerde, zijn er bijna drie keer zoveel inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Leefmilieu Brussel, die BRUZZ opvroeg. De boetes die daarmee gepaard gaan, zullen ook effectief worden geïnd, maakt het kabinet van minister van Leefmilieu Céline Fremault zich sterk. Voka waarschuwt voor instabiliteit door de toename van de geluidsboetes en de arresten over de vliegroutes.

Begin 2017 schrapte de Brusselse regering de tolerantie voor de geluidsnormen. Maar enkel de overtredingen na het einde van het tweede belangenconflict, op 22 april, worden beboet. BRUZZ vroeg aan de betrokken administratie hoeveel inbreuken er sindsdien zijn vastgesteld. Voor de periode 1 mei 2017 tot en met 31 maart 2018 werden 3.406 inbreuken vastgesteld. Die worden gegroepeerd, en leidden tot 274 processen-verbaal, opgestuurd naar in totaal 58 luchtvaartmaatschappijen.

Aantal boetes moeilijk te bepalen

Ongeveer 70 procent van die inbreuken houden verband met het einde van de tolerantie, klinkt het bij Leefmilieu Brussel. Dat zijn 2.381 inbreuken die voor 2017 nog getolereerd werden. De overige 1.025 gevallen waren ook volgens de oude normen een inbreuk, en zijn dat nog steeds. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder werden bijna drie keer meer overtredingen genoteerd. Tussen 1 mei 2016 en 31 maart 2017 waren er immers maar 1.239 inbreuken, veroorzaakt door 1.105 vluchten.

Tot hoeveel boetes dit aantal inbreuken leidt, is nog niet bekend. “Omdat de boetes voor de betreffende periode nog niet zijn opgelegd, zijn ze nog niet betaald”, zegt Adel Lassouli, woordvoerder van minister Fremault aan BRUZZ. “Vergelijk het met de eerste enveloppe die je krijgt na een verkeersovertreding. Pas in de tweede enveloppe staat hoeveel je moet betalen.”

Beleid is een Jenga-spel

Voor werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant bedreigen de recente uitspraken van rechters om bepaalde vluchtroutes te herschikken in combinatie met de verveelvoudiging van het aantal geluidsovertredingen en de bijhorende golf aan boetes het hele ecosysteem op en rond de luchthaven. “Het luchthavenbeleid lijkt stilaan op een Jenga-spel waarbij men steeds blokjes wegneemt en de zorgvuldig opgebouwde toren wankel wordt. Honderden tot duizenden jobs staan op het spel als er niet snel gezorgd wordt voor een stabiel en coherent rechtszeker kader met billijke en evenwichtige spelregels om de toekomst van onze nationale luchthaven veilig te stellen”, luidt het in een mededeling.

Volgens Voka treedt er door de verdriedubbeling van de geluidsovertredingen een dubbel afschrikeffect op. Zeker wanneer de boetes ook effectief uitgeschreven en geïnd worden. “Bestaande klanten en maatschappijen op de luchthaven zullen alternatieven zoeken, vooral buiten onze landsgrenzen. Maar potentiële nieuwkomers en investeerders dreigen ook weg te blijven van Brussels Airport. Die signalen horen we nu al in de sector”, aldus Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant. Hij sluit nieuwe acties vanuit de luchthavengemeenschap om te protesteren tegen de geluidsnormen en de onzekerheid zijn niet uit.

Door adm
AANGERADEN
Meest recent