“Dier is levend wezen met gevoeligheid dat bijzondere bescherming geniet”: Brussel wil wet op dierenwelzijn aanscherpen

© Photo News

De Brusselse regering wil de wet op het dierenwelzijn aanpassen om te benadrukken dat dieren levende wezens met gevoel zijn. Een wetsontwerp van staatssecretaris voor dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) voegt in de wet een zin toe: “Een dier is een levend wezen met gevoeligheid dat bijzondere bescherming geniet”.

adm

In het Belgisch recht wordt een dier nog steeds als een goed beschouwd, ondanks het levend karakter en de gevoeligheid van deze wezens. “Filosofisch en ethisch is het niet langer aanvaardbaar om dieren als een goed te beschouwen. Dieren hebben gevoelens, zijn intelligenter dan we vermoedden en ervaren pijn. Daarom geven we dieren een nieuw statuut. Dat is symbolisch belangrijk maar kan ook leiden tot een strengere veroordeling van wie dieren mishandelt”, licht Debaets het wetsontwerp toe.

Het gevolg van deze wetswijziging is dat de rechtspraak gevallen van inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving strenger zal kunnen beoordelen, rekening houdende met het statuut van levend wezen met gevoel.

Landen als Nederland, Frankrijk en Nieuw-Zeeland hebben hun wetgeving reeds gewijzigd om een passend statuut voor het dier te creëren, waarbij de gevoeligheid van dieren erkend wordt. Ook in de Senaat ligt een voorstel tot grondwetswijziging over dit onderwerp neer.

Vorig jaar verstrengde het Brussels parlement al de straffen voor dierenmishandeling. Strafrechtelijke sancties kunnen voortaan gaan van 50 tot 100.000 euro, waar vroeger het maximum 500 euro bedroeg. Bij verzwarende omstandigheden kan de boete oplopen tot 300.000 euro. De mogelijke gevangenisstraffen gaan van 8 dagen tot 2 jaar en zelfs tot 3 jaar bij verzwarende omstandigheden.

Het ontwerp kreeg donderdag groen licht van de regering en gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt