Rekenhof dringt aan op sanering van Comité P en andere instellingen: “Organisatie laat te wensen over”

Bron © BELGA

Guy Cumps van Comité P. (rechts). Foto: Belga

In een doorlichting bekritiseert het Rekenhof de organisatie van negen instellingen die verbonden zijn aan de Kamer, zoals het Comité P, het Comité I en de Hoge Raad voor de Justitie. Dat staat woensdag in De Standaard.

Samen met vijf andere organen, waaronder de Privacycommissie en de federale deontologische commissie, vormen de negen een groep instellingen die met de Kamer verbonden zijn en er ook door betaald worden. De meeste zijn betrokken bij veiligheid en justitie en de controle daarop.

Uit een doorlichting van het Rekenhof blijkt dat hun organisatie te wensen overlaat. Hun wettelijke opdrachten zijn niet duidelijk en er zijn overlappingen tussen de instellingen onderling, terwijl er elders hiaten zijn. Bovendien werken ze allemaal apart, wat extra uitgaven op het vlak van beheer betekent. Ze hebben bijvoorbeeld elk hun eigen boekhouding of personeelsdienst.

Het Hof dringt aan op een rationalisering, waarbij het aantal instellingen wordt verminderd en hun opdrachten herbekeken. De ondersteunende diensten kunnen dan gecentraliseerd worden.

N-VA is voor, Groen vraagt voorzichtigheid

Regeringspartij N-VA wil alvast de aanbevelingen van het Rekenhof uitvoeren. Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke roept dan weer op tot voorzichtigheid. Hij wijst erop dat het om belangrijke organen gaat waarvan de werking niet in het gedrang mag worden gebracht.

AANGERADEN