Organisatie van slachtoffers vraagt paus om onderzoek

Organisatie van slachtoffers vraagt onderzoek: “Deed Gentse bisschop wel genoeg tegen misbruik door priester?”

© fvv

Een internationale organisatie die slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk verenigt, vraagt vandaag op een persconferentie in Genève aan het Vaticaan om een onderzoek te openen naar twaalf bisschoppen, onder wie de Gentse bisschop Luc Van Looy. De bisschoppen zouden nagelaten hebben om efficiënt op te treden tegen het misbruik door priesters.

Cedric Lagast

Ending Clergy Abuse (ECA) is een recent gevormd platform dat actiegroepen uit vijftien landen verenigt, die actie voeren tegen seksueel misbruik in de Kerk. In Genève brengt ECA vandaag twaalf internationale slachtoffers samen, op een gezamenlijke persconferentie. Ze willen de Kerk van binnenuit hervormen.

Het zijn niet hun aanranders die de slachtoffers aanklagen. “Wel de bisschoppen die de daders jarenlang een hand boven het hoofd hielden”, zegt ECA.

Eén van de twaalf getuigen werd slachtoffer van de Vlaamse priester Omer V. De Belg werkte in de jaren 80 in het toenmalige Zaïre als missionaris, waar hij verschillende jongens misbruikte. Daarom werd hij in 1987 terug naar België gestuurd, waar hij eind jaren 90 opnieuw een meisje misbruikte. Hij werd daarna op rust gesteld.

“Maar toch kon Omer V. de daaropvolgende jaren nog naar Rwanda reizen, waar hij een vzw had om weeskinderen op te vangen”, zegt de Amerikaanse Ann Barrett, van ‘Bishop Accountability.’

“Vanaf 2004 stond Luc Van Looy als bisschop aan het hoofd van het bisdom Gent. Hij verhinderde niet dat Omer V. naar Rwanda reisde. Pas na een reeks krantenartikels in 2014 kwam er reactie.”

“Paus Franciscus heeft het onlangs opgenomen voor slachtoffers van misbruik, en verklaard dat we ons uiterste best moeten doen om kinderen te beschermen. We willen dat er een onderzoek komt naar de bisschoppen: hebben ze volgens paus Franciscus genoeg gedaan om kinderen te beschermen?”

Het slachtoffer van Omer V. dat vandaag in Genève het woord neemt, werd in de jaren 80 misbruikt in Congo. Hij woont vandaag in de Verenigde Staten.

Persona non grata

“Dit is een dossier met ernstige feiten uit het verleden”, reageert het Gentse bisdom. “De bisschop heeft de man meermaals, zowel schriftelijk als mondeling, het verbod opgelegd om naar Afrika te reizen. Uit de feiten bleek dat hij dat verbod meermaals naast zich neerlegde. Intussen weten we dat hij in Rwanda geseind staat als persona non grata.”

De ondertussen 82-jarige priester is geschorst en heeft geen enkele functie meer in het bisdom. “Zijn dossier is overgemaakt aan Rome. De bisschop heeft herhaaldelijk aangedrongen op zijn laïcisering, om hem zijn priesterschap te ontnemen. Voorlopig zonder antwoord”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten