Delphine Boël vangt voorlopig bot: koning Albert moet geen DNA-staal afstaan

Foto: Photo News

Het Hof van Beroep dwingt koning Albert niet om een DNA-staal af te staan dat moet uitmaken of hij de biologische vader is van Delphine Boël. “Maar het hof kan dat na 20 september wel opdragen”, zegt haar advocaat Alain De Jonge aan Het Nieuwsblad Online.

Het is al jaren een publiek geheim: Delphine Boël is een dochter van koning Albert. Ze wil dat door een rechtbank bevestigd krijgen om zo ook erfgename van koning Albert te worden. Om te bewijzen dat niet Jacques Boël haar echte vader is maar wel koning Albert, had haar advocaat het hof gevraagd beide heren een DNA-staal te laten afleveren.

“Het hof heeft onze vraag zopas beantwoord”, zegt advocaat Alain De Jonge. “Jacques Boël moet geen DNA-staal geven omdat hij dat in 2013 al deed. Het hof aanvaardt dat staal en wat het ons heeft geleerd: dat Jacques Boël niet de biologische vader kan zijn van Delphine.”

Ten gronde pleiten

Op de vraag dat koning Albert ook een DNA-staal zou geven, heeft het hof negatief geantwoord. “Voor het hof is Jacques Boël nog steeds de wettelijke vader van Delphine. Als er een wettelijke vader is, kan je geen andere man vragen een DNA-staal te geven om het vaderschap te bewijzen. Eerst moet die wettelijkheid worden opgeheven”, zegt de advocaat.

Dat kan gebeuren op 20 september wanneer de grond van de zaak wordt gepleit: dat Jacques Boël niet de wettelijk vader van Delphine is. “Pas wanneer die wettelijkheid wordt opgeheven, kunnen wij opnieuw een aanvraag indienen voor een DNA-staal van koning Albert”, zegt advocaat Alain De Jonge.

Door pom