Duidelijke stijging van aantal failliete en stopgezette restaurants sinds invoering witte kassa

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Brussel -

Het aantal restaurants dat failliet is gegaan of dat de activiteiten heeft stopgezet, is de voorbije twee jaar duidelijk gestegen. Dat zeggen zowel de ondernemersorganisaties Unizo en NSZ als sectororganisatie Horeca Vlaanderen donderdag. De drie organisaties stellen dat de invoering van de witte kassa minstens een van de oorzaken is van die trend.

In 2016 en 2017 gingen er 14 procent meer restaurants failliet dan tijdens de periode 2007-2015. Het aantal stopzettingen nam in diezelfde periode met 13 procent toe, zo meldt NSZ op basis van cijfers van handelsinformatieleverancier Trends Business Information. Horeca Vlaanderen komt, op basis van de statistieken van de FOD Economie, tot een gelijkaardige conclusie.

Witte kassa

Een van de oorzaken ligt volgens de organisaties gedeeltelijk bij de invoering van de witte kassa. Die is sinds 1 januari 2016 verplicht in horecazaken die per jaar 25.000 euro of meer aan omzet uit ter plaatse geconsumeerde voeding halen.

“Het is duidelijk dat de meeste compensatiemaatregelen die er kwamen in ruil voor de witte kassa niet volstaan om de sector te helpen”, stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws, die de witte kassa als een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang ziet.

Concurrent Unizo is iets genuanceerder. “Er zal sowieso een impact van de witte kassa zijn. Maar het verband is wellicht niet één op één. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen”, zegt woordvoerder Filip Horemans. Hij verwijst daarbij onder meer naar de loonkost. “Die ligt nog altijd hoger dan in de buurlanden, ondanks enkele goede maatregelen die al genomen werden om de lasten te verlagen”.

“Toen de witte kassa werd ingevoerd, is ons beloofd dat de meeropbrengsten zouden terugvloeien naar de horeca. Richting zomerakkoord vragen wij dan ook dat deze belofte wordt waargemaakt”, klinkt het dan weer bij Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen. Concreet denkt hij daarbij aan een structurele loonlastenverlaging, een verlaging van het btw-tarief naar 6 procent voor voeding en dranken of het volledig aftrekbaar maken van de restaurantonkosten voor bedrijven.

Horeca Vlaanderen werkt momenteel nog aan een meer diepgaande studie over de impact van de witte kassa. De eerste resultaten worden binnen enkele weken verwacht.

AANGERADEN