Schedel van mastodont gevonden in Frankrijk

In Frankrijk heeft een landbouwer bij toeval een quasi intacte schedel gevonden van een mastodont, een uitgestorven zijtak van de olifant.

Het gaat om een type mastodont dat aanvankelijk in Afrika leefde en daarna immigreerde naar Europa. Dat gebeurde ongeveer 18 miljoen jaar geleden. Anderhalf miljoen jaar geleden is de mastodont van de aardbodem verdwenen.

Vier slagtanden

“Het gaat om een soort olifant met vier slagtanden: twee bovenaan en twee onderaan”, zegt archeoloog Francis Duranthon. “De boer vond de schedel terwijl hij aan het werken was op zijn land in de streek van Toulouse. De exacte vindplaats wordt niet bekendgemaakt.”

Er was nog nooit een schedel van een mastodont gevonden. Wetenschappers hadden het bestaan ervan afgeleid na de vondst van vier tanden op twee verschillende plaatsen. Dankzij de schedel kunnen ze nu beter heel het dier samenstellen.

Door pom