Burger weet drie jaar sneller of huis dat hij erfde te laag werd geschat

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Brussel -

Wie een woning koopt of erft, betaalt registratierechten of erbelasting op de prijs of de verkoopwaarde van die woning. De Vlaamse Belastingdienst heeft nu nog vijf jaar de tijd om te controleren of je een correct bedrag aan belastingen betaald hebt en zo nodig een navordering te sturen. Die termijn gaat nu naar twee jaar. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld): “We geven de burger rechtszekerheid. Het is maar eerlijk dat iedereen correct belastingen betaalt, maar het is aan de fiscus om dat binnen een redelijke termijn te controleren.

Wie een woning koopt of erft, betaalt registratierechten of erfbelasting op de prijs of op de verkoopwaarde. Als de woning nadien doorverkocht wordt voor een veel hoger bedrag, dan kan de Vlaamse Belastingdienst een onderzoek instellen. De belastingdienst controleert op basis van vergelijkingen met gelijkaardig onroerend goed, of de koper of erfgenaam de woning niet té goedkoop verworven heeft. Als dat het geval is, kan de fiscus wat er te weinig betaald is aan koop- of erfbelasting navorderen.

In de praktijk streeft de Vlaamse Belastingdienst reeds naar een afhandeling van ‘tekortschattingen’ binnen de twee jaar, maar in de Vlaamse Codex Fiscaliteit staat dat de fiscus vijf jaar de tijd heeft om een navordering te sturen. Om de burger sneller rechtszekerheid te geven, brengt minister Tommelein die termijn terug tot twee jaar.