Jambon talmt met uitbetaling taalpremies voor Brusselse ambtenaren

Bron © BELGA

Foto: ANP

Brussel -

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) talmt met de uitbetaling van 25 miljoen euro aan het Brussels Gewest, bestemd voor de taalpremies voor Brusselse ambtenaren die voor het tweetaligheidsexamen zijn geslaagd. Dat schrijft La Capitale zaterdag. Volgens de krant is het hoge bedrag volgens de minister niet conform, en wacht hij op meer details van het gewest.

Brusselse ambtenaren die kunnen aantonen dat ze voldoende kennis hebben van een tweede taal - in de praktijk het Frans of het Nederlands - hebben recht op een taalpremie. Ze moeten daarvoor slagen voor een examen dat is opgesteld door Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Hoe hoger het behaalde niveau, hoe hoger de premie. Het bedrag varieert doorgaans tussen 1.050 en 3.100 euro bruto per jaar.

In het kader van de zesde staatshervorming is afgesproken dat het Brussels Gewest daarvoor jaarlijks een forfait van 25 miljoen euro uit de federale begroting ontvangt.

Maar Jambon talmt nu met die uitbetaling, zeggen verschillende Brusselse mandatarissen. “Het akkoord wordt in vraag gesteld door een persoonlijke interpretatie van de minister”, stelt Marc-Jean Ghyssels (PS), de burgemeester van Vorst.

Brussels minister-president Rudi Vervoort wil de kwestie aankaarten tijdens het volgende overlegcomité met de deelstaten en het federale niveau, zegt hij. Volgens Vervoort is het Brussels Gewest transparant over de uitbetaalde premies: “Ze worden gecentraliseerd door de administratie van de lokale besturen en aan het federale niveau doorgegeven voor maart van het volgende jaar, zoals dat voorzien is in de wet.”

AANGERADEN