Tabaksrook voortaan op lijstje gezondheidsrisico’s in huis

Bron © BELGA

Foto: IMAGEGLOBE

Brussel -

Tabaksrook is toegevoegd aan het lijstje stoffen met mogelijke gezondheidsrisico’s in huis. Dat lijstje is geactualiseerd op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek en nieuwe evoluties.

“Door tabaksrook op te nemen in dit besluit, bestempelen we het nu ook officieel als een vervuiler binnenshuis en willen we er extra rond sensibiliseren. Er is voor tabaksrook in feite geen ondergrens, elk beetje is schadelijk”, zegt Bart Bautmans, teamverantwoordelijke milieugezondheidszorg bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De kwaliteit van de lucht in huis, kan een effect hebben op je gezondheid. De luchtkwaliteit binnenshuis hangt af van verschillende stoffen en factoren. De Vlaamse regering heeft daarover in 2004 een besluit opgesteld met richt- en interventiewaarden.

Mogelijk gezondheidsrisico

Maar intussen is het 2018 en zijn er nieuwe wetenschappelijke onderzoeken, nieuwe bouwmaterialen en nieuwe isolatie- en ventilatietechnieken in de bouw. Daarom heeft de Vlaamse regering het besluit bijgestuurd op voorstel van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V).

In dat gewijzigde besluit wordt een hele reeks stoffen en factoren bestempeld als een mogelijk gezondheidsrisico. Het gaat dan van stoffen als koolstofmonoxide, ozon en asbest tot fysische factoren als temperatuur, vochtigheid en elektromagnetische straling en biologische factoren als schimmel, mijten en ongedierte.

Voor het eerst staat ook tabaksrook in het lijstje. “We weten natuurlijk al langer dat tabaksrook schadelijk is voor de gezondheid, ook als je niet zelf rookt. De rook brengt kankerverwekkende stoffen in de lucht, waarvan polycyclische aromatische koolwaterstoffen of PAK’s wellicht de bekendste zijn”, legt Bart Bautmans van het Agentschap Zorg en Gezondheid uit.

Voor elk van de vervuilende factoren is een richtwaarde opgesteld die aangeeft vanaf welke hoeveelheid er gezondheidsrisico’s kunnen zijn. Voor een aantal stoffen, vooral chemische factoren, zijn ook interventiewaarden opgenomen. Wanneer die waarden worden overschreden, kan de Vlaamse administratie ingrijpen.