“Dagelijks genomen” medicijnen uit de handel genomen omdat ze mogelijk kankerverwekkende stof bevatten

Een aantal bloeddrukverlagende medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt teruggeroepen. De medicatie is vervuild met NDMA, een mogelijk kankerverwekkende stof. Het was de Chinese producent Zhejiang Huahai zelf die de vervuiling ontdekte. Mogelijk zijn de geneesmiddelen al sinds 2012 gecontamineerd.

Het gaat om een terugroepactie in heel Europa. Bij ons begon die op 6 juli, maar het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG besloot om pas dinsdag, twaalf dagen later, te communiceren. Het legde de handel wel meteen stil. De medicijnen zijn in geen apotheek meer te vinden. Test Aankoop is verontwaardigd over de late communicatie. “Het is een geneesmiddel dat dagelijks wordt genomen. Duizenden patiënten worden geraakt, maar zijn niet geïnformeerd”, zegt Ralph Clinckers.

Het FAGG benadrukt dat patiënten geen acuut risico lopen. Meer zelfs, patiënten die valsartan nemen, mogen die behandeling niet abrupt stoppen. “Dat is mogelijk wel risicovol”, zegt woordvoerder Olivier Christiaens. “Ga eerst advies vragen aan de arts of apotheker.” Christiaens benadrukt dat enkel medicijnen van de Chinese producent vervuild zijn. In België gaat het enkel om loten - niet alle - van merken Eurogenerics en Sandoz. “Bij twijfel, ga met het middel naar de apotheker, die kan duidelijkheid verschaffen.”

Langdurige blootstelling

De gevonden concentraties NDMA zijn nog niet bekend, maar volgens toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) is de “dosis waarschijnlijk erg klein en geen direct gevaar voor de gezondheid.” Omdat NDMA mogelijk kankerverwekkend is - enkel aangetoond in een lab op ratten - is er een nultolerantie. “Een langdurige en regelmatige inname verhoogt het risico wel.”

Het FAGG wachtte een evaluatie van het Europees Geneesmiddelenagentschap af alvorens te communiceren. Die kondigde dinsdag een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van langdurige blootstelling aan. Het merk Sandoz stelt in een reactie dat de vervuiling wellicht geen verhoogd risico heeft veroorzaakt.

Inspecties?

Dat de producent de vervuiling zelf ontdekte en niet een inspecteur, doet bij Test Aankoop vragen rijzen over de controle. Vermoedelijk is de medicatie al vervuild sinds 2012. Toen paste de Chinese producent voor het laatst het productieproces in de fabriek aan. ”We doen voortdurend inspecties, ook buiten de EU. Maar we kunnen niet van iedere gram een staal nemen”, zegt Christiaens. “Deze fabriek was in orde met de richtlijnen.”

Door Anton Goegebeur