Begrotingsakkoord nog niet in zicht

© BELGA

Premier Charles Michel en zijn topministers timmeren de komende dagen voort aan een akkoord over de begroting en een arbeidsdeal. Witte rook wordt dit weekend nog niet verwacht. Er is sprake van nog te veel knelpunten. Bovendien maken de evenementen rond de nationale feestdag dat de werkzaamheden alvast zaterdag niet op volle snelheid kunnen voortlopen.

Zoals intussen een traditie is tijdens zijn begrotingsmanoeuvres, heeft premier Michel de voorbije dagen geregeld vergaderingen van het kernkabinet belegd. Ook donderdag zaten de kern en de bevoegde vakministers nog samen en dat zal de komende dagen niet anders zijn, in verschillende vormen. Maar definitief afkloppen zal nog niet voor dit weekend zijn. Er ligt nog te veel werk op de plank, valt te horen in Wetstraatkringen.

In de eerste plaats is er de begroting. Volgens het Monitoringcomité moet de ploeg-Michel op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting op het spoor van de afspraken met Europa te houden. Alleen bestaat er bij de groep topambtenaren binnen het comité geen consensus over die voorstelling en is het niet uitgesloten dat de inspanning hoger uitvalt. Daar staat dan weer tegenover dat bijvoorbeeld minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) een aantal hypotheses van het Monitoringcomité nogal aan de strenge kant vindt.

Met de arbeidsdeal wil premier Michel iets doen aan de mismatch op de arbeidsmarkt tussen enerzijds het hoge aantal vacatures en anderzijds de lage werkzaamheidsgraad. De gewestregeringen mochten eerder een verlanglijstje indienen en ook de sociale partners gaven deze week een voorzet met aanbevelingen op korte en langere termijn. Die worden om 14.30 uur op de Lambermont aan premier Michel en minister van Werk Kris Peeters overhandigd.

Bronnen dichtbij de federale regering bevestigen het bericht in De Tijd dat er over een aantal maatregelen al een akkoord bestaat. Zo werd volgens de krant afgesproken dat werkzoekenden die met een opleiding of stage voor een knelpuntberoep worden klaargestoomd, hun uitkering niet geleidelijk zullen zien dalen, wat doorgaans wel gebeurt. Wie een vergoeding krijgt voor zo’n stage wordt ook niet langer zwaarder belast.

Daarnaast wordt geld uitgetrokken om zieke werknemers die wegens medische overmacht worden ontslagen, maar eventueel nog ander werk aankunnen, naar aangepast werk te begeleiden. Zo’n ontslagen werknemer krijgt recht op een outplacementpremie van 1.800 euro. Bedrijven zullen die premie fiscaal kunnen aftrekken, luidt het.

De arbeidsdeal gaat over een ruimer pakket. N-VA en Open Vld schuiven bovendien nog meer ingrijpende maatregelen naar voren. Denk maar aan de inperking van de werkloosheidsvergoeding in de tijd en de afschaffing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), de opvolger van het brugpensioen. CD&V en MR zijn daar echter niet voor te vinden.

CD&V-vicepremier Peeters gaf deze week wel een voorzet om te sleutelen aan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. “Efficiënter, niet strenger”, benadrukte Peeters donderdag in de Kamer. En hij onderstreepte dat zo’n ingreep de werklozen niet in armoede mag storten. Het idee dat het meeste opgeld maakt, is dat een uitkering in een eerste periode zou verhogen, om dan nadien sneller te dalen.

(belga)

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten