Vlaamse regering komt terug op beslissing: dan toch geen verbod op verkoop stookolieketels in 2021

Foto: Photonews

De Vlaamse regering zal dan toch geen algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels in 2021 invoeren. Dat meldt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein maandagavond via een persbericht. Hij verduidelijkt de passage over stookolieketels in het Vlaamse energieplan dat de regering afgelopen weekend goedkeurde. “Alleen bij nieuwbouw en ingrijpende energierenovatie komt er in Vlaanderen een verbod op stookolieketels in 2021”, klinkt het.

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) had zondag nog verbolgen gereageerd op de beslissing van de Vlaamse regering om de verkoop van stookolieketels te verbieden vanaf 2021. Maar Vlaanderen is niet bevoegd voor zo’n verkoopsverbod, dat is een federale bevoegdheid, klinkt het nu. In het interfederale energiepact staat dat de verkoop van stookolieketels vanaf 2035 verboden wordt. Vlaanderen wil echter sneller gaan en zal er daarom (via EPB-regelgeving) voor zorgen dat vanaf 2021 stookolieketels bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties niet meer kunnen.

Er komt in 2021 dus nog geen algemeen verbod op de verkoop. “We hebben dit reeds verduidelijkt aan de sector en binnenkort zal er een officieel overleg plaatsvinden met hen. Ik sta ook open voor mogelijke alternatieven van de sector zelf om hun producten te vervangen door vormen van hernieuwbare energie”, aldus Tommelein.

LEES OOK.Vlaming moet anders verwarmen, isoleren en (ver)bouwen. Dit zal het jou allemaal gaan kosten

De Vlaamse regering zal de federale regering wel vragen om ervoor te zorgen dat de verkoop van stookolieketels sneller stopt dan in 2035. “We moeten afstappen van fossiele brandstoffen, dat is belangrijk voor ons klimaat, ons milieu en onze gezondheid. En voor alle volgende generaties,” besluit de minister.

Door evdg
VOOR ABONNEES