VRT-bestuursleden geven zichzelf extra premies

Voortaan krijgen de twaalf leden van de raad van bestuur van de VRT 325 euro per vergadering die ze bijwonen in plaats van 298,70 euro. Na een vergelijkende ­studie van de Vlaamse regering bleek dat in tien procent van de Vlaamse instellingen de zitpenningen naar beneden moesten. Maar bij de VRT zaten de bestuurs­leden onder het gemiddelde. In overleg met de regering beslisten ze dan maar om hun eigen zitpenningen op te trekken.

Het was een van de 167 beslissingen van de Vlaamse regering net voor het zomer­reces: de afgevaardigde van de Vlaamse regering in de raad van bestuur van de VRT ziet zijn maximale vergoeding gehalveerd, van 13.000 euro per jaar naar 6.500 euro. Wat de Vlaamse regering er niet bij vertelde, was dat diezelfde raad van bestuur twee maanden geleden al een verhoging van de vergoedingen goedkeurde van de twaalf overige leden van de raad van bestuur. Zij krijgen sinds 1 juli niet langer 298,70 euro per vergadering die ze bijwonen, maar 325 euro. Hun vaste jaarlijkse vergoeding verhoogt eveneens, van 2.987 euro naar 3.250 euro. Ook zij kunnen – net als de regeringsafgevaardigde – jaarlijks maximaal 6.500 euro verdienen, zelfs als er uitzonderlijk meer dan tien vergaderingen per jaar zouden plaatsvinden. De voorzitter van de raad van bestuur, oud-minister-president Luc Van den Brande (CD&V), krijgt net zoals bij de vorige regeling telkens het dubbele bedrag. Zijn plafond staat nu dus op 13.000 euro.

Nochtans ontstond begin vorig jaar nog felle kritiek op de zitpenningen in de raden van bestuur van enkele Vlaamse agentschappen en autonome instellingen. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) verweet de oppositie toen “platte antipolitiek” en bestelde een vergelijkende studie bij het HR adviesbureau Hudson.

Uit dat rapport dat begin dit jaar werd afgerond, blijkt dat er bij 90 procent van de Vlaamse instellingen geen probleem is. Vaak liggen de vergoedingen lager dan bij andere overheden en gemiddeld zijn ze zelfs de helft lager dan in de privésector. Maar in 10 procent van de gevallen liggen de vergoedingen wel hoger dan wat het rapport van Hud­son aanbeveelt. Die vergoedingen moeten naar omlaag, besliste Bourgeois. Behalve bij de regeringsafgevaardigde van de VRT zullen ook bij het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse ­Havens en De Lijn de vergoedingen worden aangepast aan het Hudson-rapport.

“Marginale verhoging”

Maar ondanks de hele heisa over de te hoge zitpenningen, kan het dus ook in de andere richting werken. “Ten eerste waren de vergoedingen in het geval van de VRT zeker niet te hoog”, zegt voorzitter Van den Brande. “Dat blijkt net uit die studie van Hudson. Ten tweede gaat het om een marginale verhoging die we hebben doorgevoerd. In overleg met de Vlaamse regering hebben we de vergoedingen enkel aangepast conform het rapport van Hudson.”

Door hannes cattebeke
VOOR ABONNEES