Om de 3 dagen zwaar ongeval omdat verkeersborden niet duidelijk waren

Elke week gebeuren in ons land meer dan twee ongevallen met gewonden of doden door gebrekkige verkeerssignalisatie, bijvoorbeeld omdat een verkeersbord ontbreekt, beschadigd is of niet zichtbaar is. “En dat aantal is nog maar het topje van de ijsberg, omdat de politie de slechte signalisatie niet altijd opmerkt”, zucht mobiliteits­expert ­Johan De Mol (UGent).

Concreet gaat het om 114 ongevallen per jaar, waarbij de opgetrommelde politie de gebrekkige verkeerssignalisatie als “ongevalsfactor” aanduidt, aldus ­minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die zich baseert op politiestatistieken. Ook de ­minister vermoedt dat het werkelijke aantal ongevallen door slechte signalisatie nog een pak hoger ligt, zo zegt hij in zijn antwoord aan Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke.

“Als we het grote aantal verkeersdoden naar beneden willen krijgen, moet er voldoende aandacht gaan naar de juiste verkeersborden op de juiste plaats, en daar loopt het nog vaak mee mis’, zegt Van Hecke. “Ik ben onlangs verschillende keren gecontacteerd door mensen die zagen dat er bij hen in de buurt iets niet klopte met de verkeersborden. Die mensen hebben die gevaarlijke situatie meteen gesignaleerd aan de wegbeheerder, maar het duurde maanden voor die situatie werd rechtgezet.”

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer, dat enkel de Vlaamse gewestwegen beheert, lopen er dagelijks twee meldingen binnen over ontbrekende of ­beschadigde verkeersborden, aldus nog Van Hecke.

Volgens mobiliteitsexpert Johan De Mol (UGent) loopt het vooral mis bij wegenwerken, waarbij vaak een onoverzichtelijk oerwoud aan borden opduikt in een poging het verkeer in goede banen te leiden.

“Er lijkt mij soms te weinig ­expertise beschikbaar bij de verschillende overheden, om erover te waken dat er op de plaats van wegenwerken goede en duidelijke signalisatie verschijnt, én dat die tijdens de hele duur van de werken ook zo blijft staan. ­Bovendien vind je bij gelijkaardige wegenwerken soms compleet andere verkeersborden en signalisatie terug. Geraak daar als automobilist of als politie maar aan uit.”

Slordige aannemer, hogere boete

Ook De Mol zegt dat het soms veel te lang duurt voor ontbrekende of beschadigde verkeersborden worden teruggeplaatst, “met alle risico’s voor wie in tussentijd op die plek passeert.”

Vlaams Parlementsleden ijveren daarom voor het optrekken van de boetes voor aannemers die slordig omspringen met de signalisatie van wegenwerken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) – die op alle fronten strijd voert tegen wat hij bij zijn aantreden de “schande van de 400 verkeersdoden per jaar” noemde – volgt echter een andere piste: hij wil dat ambtenaren in dat geval administratieve boetes kunnen opleggen. “Nu kan enkel de politie verbaliseren, maar voor de politie is het beboeten van slechte verkeerssignalisatie niet altijd de grootste prioriteit.”

Door Werner Rommers
AANGERADEN