Franse scholen voeren verbod in op smartphones en tablets, Crevits en onderwijskoepels zien dat niet zitten

Bron © Belga

Shutterstock. Foto: Stockbeeld

Het Franse parlement heeft maandag definitief het verbod op mobiele telefoons op scholen goedgekeurd, een campagnebelofte van president Emmanuel Macron. Al wie jonger is dan vijftien zal zijn of haar elektronische apparaten vanaf komend schooljaar moeten thuislaten. In ons land zal het niet zover komen, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Heel wat jongeren lijken niet te scheiden van hun mobiele telefoons. Maar de Franse kinderen onder de vijftien jaar zullen daar toch aan moeten wennen. Het goedgekeurde wetsvoorstel verbiedt het gebruik van mobiele telefoons en smart devices in scholen waar de leerlingen tot 14-15 jaar oud zijn.

Voor kinderen met een handicap worden er uitzonderingen toegelaten, net zoals er uitzonderingen “voor educatieve doeleinden” mogelijk zijn. Wat onder die laatste categorie valt kunnen scholen zelf vastleggen in hun schoolreglement.

In mei diende La République En Marche! (LREM), de partij van Macron, het voorstel in. Vorige week gaf de Senaat al groen licht voor het verbod. Het wetsvoorstel werd maandag in de Nationale Vergadering goedgekeurd met 62 stemmen voor, komende van de presidentiële en centrummeerderheid. De rechter- en linkerzijde onthielden zich, omdat ze vinden dat het louter om een politieke vertoning gaat die niets zal veranderen.

De nieuwe regeling geldt vanaf volgend schooljaar.

Crevits geen voorstander

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is geen voorstander van een algemeen smartphoneverbod op school zoals in Frankrijk. Ook de onderwijskoepels zijn daar niet voor te vinden. “In Vlaanderen bepalen de scholen zelf of leerlingen hun smartphone mogen meebrengen naar school en wanneer ze die kunnen gebruiken”, zegt Crevits. “Ik vind het belangrijk dat scholen daarover afspraken maken in samenspraak met de leerlingenraad. Ik ben geen voorstander van een algemeen door de overheid opgelegd verbod.”

“In plaats van een verbod in te voeren, is het veel meer aangewezen om jongeren op school te leren omgaan met de smartphone”, klinkt het. De minister wijst erop dat digitale vaardigheden een belangrijke plaats innemen in de nieuwe eindtermen.

Ook de onderwijskoepels verkiezen de verantwoordelijkheid voor regels over smartphonegebruik bij de scholen en leerkrachten te leggen. “Als het niet gepast is, worden smartphones doorgaans uitgezet of verzameld, de aandacht moet bij de les blijven”, zegt Nathalie Jennes van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). “Maar het is aan de scholen of de individuele leerkrachten om te beslissen hoe ze daarmee omgaan. Wij zijn geen vragende partij voor een algemeen verbod.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft geen algemene richtlijnen over het gebruik van smartphones op school, maar adviseert scholen wel om daarover een beleid te ontwikkelen, zegt persverantwoordelijke Marijke Van Bogaert. “Er worden best afspraken over het gebruik van gsm’s, smartphones en tablets op school gemaakt in samenspraak met de ouders en de leerlingen. Het is belangrijk dat jongeren op een bewuste, kritische en gezonde manier leren omgaan met nieuwe media, daarin is ook een grote rol weggelegd voor de scholen.”

Volgens Van Bogaert zijn er grote verschillen tussen de scholen in het katholiek onderwijs. “In sommige scholen geldt er een verbod binnen de schoolmuren, in andere scholen is het gebruik van de smartphone toegelaten tot vlak voor het eerste lesuur. Hoe scholen dat beleid invullen is afhankelijk van de context en de leerlingengroep.”

Door mrra