Parkeren in centrum Gent wordt (iets) milder: wat verandert er?

Foto: fvv

Gent -

Deze week - op 1 augustus - worden enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan het parkeerregime in de binnenstad van Gent. Het gratis kwartiertje parkeren op straat wordt een gratis twintig minuten en je moet niet meer tot middernacht, maar tot 23 uur ’s avonds betalen.

Deze zomer wordt er opnieuw gesleuteld aan het parkeerbeleid in Gent. Op 1 juli werden de tarieven in de ondergrondse parkeergarages van de Stad Gent al licht verlaagd. Deze week worden ook aanpassingen doorgevoerd aan het straatparkeren. Dat meldt de Stad in een persbericht.

Vanaf 1 augustus kan iedere autobestuurder in parkeerzone rood (dat is de binnenstad van Gent) twintig minuten gratis parkeren. Tot nu toe was dat een gratis kwartier, maar dat wordt ietsje verlengd. Per nummerplaat kan je twee keer per dag zo’n gratis periode gebruiken.

Midden augustus wordt de aanpassing ook in de parkeerzones oranje en geel doorgevoerd. In zone groen - de goedkoopste - kon je al dertig minuten gratis parkeren.

Opgelet: je moet de nummerplaat van het voertuig in kwestie wel invoeren op een parkeerautomaat. Tussen twee gratis ‘beurten’ moet ook minstens twintig minuten tijd verstrijken, om te voorkomen dat iemand veertig minuten gratis kan parkeren.

Niet meer tot middernacht

Ook ’s avonds verandert er wat: tot nu toe moest je in de binnenstad van Gent (in parkeerzone rood) betalen tot middernacht om op straat te parkeren. Gent was een van de enige centrumsteden waar je zo laat nog moest betalen.

Dat wordt nu een uur vervroegd naar 23 uur. Vanaf 23 uur tot 9 uur ’s ochtends is parkeren op straat gratis in de binnenstad. In parkeerzone oranje was dit al het geval, dus dat verandert niet. In zones groen en geel is parkeren na 19 uur op straat altijd gratis.

De aanpassingen komen er op basis van een grondige evaluatie van het parkeerbeleid, die in maart afgerond werd. Daaruit bleek onder meer dat de parkeerdruk op straat in Gent sinds het verhogen en uitbreiden van de parkeertarieven in 2016 is gedaald in alle betaalzones van gemiddeld 77 procent naar 63 procent.

’s Avonds, wanneer de parkeerdruk gemiddeld het grootst is, is de bezetting binnen het gebied gedaald van 83 procent naar 70 procent. Een "zeer ingrijpende daling", klinkt het in het rapport. Vanaf 85 procent bezetting wordt een zone als 'volzet' beschouwd en ontstaat er zoekverkeer. 

Dit werd gemeten door een 'scanauto' de nummerplaten van alle geparkeerde wagens te laten registreren op verschillende momenten in de hele betaalzone. 60 procent van de parkeerders zijn bewoners, 40 procent zijn bezoekers, werknemers... De conclusie: "Er is meer plaats gecreëerd, in eerste instantie voor bewoners. We zijn van een bijna-volzetsituatie naar een comfortabeler niveau gegaan."

Dit zei het stadsbestuur daarop: "De tarieven van het bovengronds parkeren hebben het beoogde effect: bezoekers en bewoners vinden gemakkelijker parkeerplaats. Er zijn dus geen grote aanpassingen nodig. Het betalend parkeren in de rode zone zal een uur vroeger stoppen - om 23 uur dus, net als in de oranje zone - en de 2 x 15 minuten gratis in zone rood, oranje en geel worden verlengd tot 2 x 20 minuten."

Door Bert Staes