“Als Vlaamse regering doorgaat met haar plannen, sleep ik ze voor de rechter”

Burgemeester Lippens vreest het ergste. “Het vastgoed kan 2 tot 3 miljard in waarde dalen. Dat mogen we Knokke niet aandoen.” Foto: Foto Kurt

Knokke-Heist / Heist-aan-Zee -

De flamboyante Knokse burgemeester Leopold Lippens kondigt een “offensief van rechtszaken” aan tegen de Vlaamse regering. “Ons strand komt naast een open riool van 12 km lang te liggen, waar geen toerist zich nog op zijn handdoek wil neervlijen”, zegt een ontketende Lippens, die vandaag ook een affichecampagne start.

Hij is bijna 77, maar deze veldslag wil de graaf absoluut winnen. “Als de plannen van de Vlaamse re­gering niet worden gestopt, is onze badstad straks geen cent meer waard”, sneert Lippens, burgemeester van het mondaine Knokke. De burgervader fulmineert tegen het plan om voor de kust van Knokke een proefeiland aan te leggen, een gigantische berg zand die baggeraars op zo’n 1,2 km van het strand zullen opspuiten.

De Vlaamse regering wil in samenwerking met experts nagaan of zo’n kunstmatig ­eiland als een gigantische golfbreker de Belgische kust kan beschermen tegen zware stormen en de daarbij horende overstromingen. Blijkt het effectief te werken, dan wordt het proefproject uit­gebreid tot een langgerekt ­eiland, of een keten van kleine eilandjes. Een werk dat hoe dan ook enkele decennia in beslag zou nemen.

Een nobel initiatief, toch? “Ik weet ook wat een zware storm kan aanrichten”, repliceert graaf Lippens kregelig. “Stormkeringen zijn uiteraard belangrijk, maar er zijn andere, betere manieren dan zulke eilanden.”

“Als Vlaamse regering doorgaat met haar plannen, sleep ik ze voor de rechter”

“Weyts moet ontslag nemen”

Zijn grootste tegenkanting is dat op termijn de zone tussen het strand en dat langgerekte eiland – waar veel minder golfslag zal zijn – zal uitgroeien tot een kanaal langs de kust. Een kanaal, zo vreest de burgemeester, “waarlangs ­dagelijks tientallen binnenschepen koers kunnen zetten naar ofwel de haven van Zeebrugge of de Westerschelde.”

Gevolg volgens Lippens: “Het water voor het strand wordt een open riool waarin scheepsolie en afval van grote binnenschepen drijft. Die schepen zullen voorbijvaren op amper 350 meter van het strand, waardoor er nog amper plaats is voor waterrecreatie. Als dat eiland er in zijn definitieve vorm komt, trekken mensen met een tweede verblijf hier weg en is het gedaan met het toerisme. Alleen al om die reden zou Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), die naast Openbare Werken ook bevoegd is voor Toerisme, meteen ontslag moeten nemen.”

Een batterij advocaten

“Opgeteld zou het vastgoed in onze gemeente 2 à 3 miljard euro aan waarde ver­liezen. Dat mogen we Knokke niet aandoen”, aldus nog Lippens, intussen bijna 40 jaar onafgebroken burgemeester van de chique badplaats. Hij heeft daarom een batterij aan gespecialiseerde advocaten ingehuurd, gelet op “verschillende onregelmatigheden in de plannen van de Vlaamse regering”. Finale doel: de plannen definitief begraven.

Ook de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) zet vraagtekens bij het hele plan. “We zullen niet dulden dat het toerisme in deelgemeente Zeebrugge ook maar enige schade ondervindt.”

N-VA-parlementslid: “Bangmakerij.  Een staatsman als Lippens onwaardig”

“Dit is bangmakerij van de bevolking en de toeristen, op basis van foute informatie.” Die forse kritiek op Lippens komt van Cathy Coudyser, die voor N-VA in het Vlaams Parlements zitting heeft en daarnaast ook in Knokke in de gemeenteraad zit. “We hebben burgemeester Lippens het plan al verschillende keren uitgelegd. Toch blijft hij zonder verpinken foutieve informatie de wereld insturen, onder meer op de website van de gemeente, waarop een simulatie staat die ­gewoon niet realistisch is.”

“Niks doen is voor Knokke geen optie”, beklemtoont Coudyser. “De kust voor Knokke is een zwakke ­zone, die het bij een hevige storm zwaar te verduren krijgt, met vermoedelijk veel schade en zware overstromingen. Er zijn verschillende andere opties bestudeerd, zoals het optrekken van de zeedijk. Maar dan zouden de appartementen tot op de tweede en misschien derde verdieping achter een betonnen muur verdwijnen. Dat lijkt ons nog een veel slechtere oplossing.”

“Ons lijkt de beschadigings­campagne van Lippens veeleer te kaderen in de aanloop naar de ­gemeenteraadsverkiezingen van oktober, waarbij hij ervoor wil ­zorgen dat niemand voor de N-VA stemt, door de schuld voor dit ­eiland op onze partij te schuiven. Bijzonder jammer dat een man met het palmares van Lippens – toch een staatsman – zich tot dit niveau verlaagt, in plaats van mee te ­denken aan een oplossing voor ­komend natuurgeweld.”

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) is met vakantie in het buitenland en was gisteren niet bereikbaar.

Door Werner Rommers
AANGERADEN
Meest recent