Vakbonden Ryanair richten zich tot aandeelhouders in open brief: “Er werd nog geen enkele vooruitgang geboekt”

Bron © BELGA

Foto: AFP

“We richten ons tot jullie in een ultieme poging om een vreedzame oplossing te vinden voor de huidige onrust bij de werknemers.” Zo begint een open brief van zeven vakbonden uit Europa, waaronder de bediendebond LBC-NVK, die gericht is aan de aandeelhouders van de Ierse budgetvlieger Ryanair. Ze roepen de aandeelhouders op druk uit te oefenen om het businessmodel van de maatschappij te veranderen en zeggen in één adem het management de wacht aan.

“Na maanden van frustrerende gesprekken, vruchteloze ontmoetingen en zelfs stakingsacties in enkele landen”, moeten de Belgische, Italiaanse, Portugese en Spaanse bonden naar eigen zeggen vaststellen dat de Ryanair-directie niet van plan lijkt om voluit te gaan voor vakbondserkenning en het afsluiten van cao’s.

“Er werden wel enkele vakbonden erkend in een paar landen, maar in vele gevallen ging het om een wettelijke formaliteit om onderhandelingen op te starten. Maar er werd geen vooruitgang geboekt en er is tot nu toe geen enkele collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend”, luidt het. Integendeel, “de directie van Ryanair blijft intimidatie gebruiken als managementtool, waarbij mensen worden gestraft als ze ziek zijn, intimiderende brieven worden gestuurd naar wie zijn stakingsrecht uitoefent, en er wordt gedreigd jobs te schrappen in landen die getroffen zijn (door het sociaal conflict, red.).”

De bonden roepen de aandeelhouders nu op om druk uit te oefenen “om de nodige veranderingen door te voeren aan het businessmodel”. Ze wijzen erop dat andere lowcostmaatschappijen in Europa wel winstgevendheid combineren met een gezond arbeidsklimaat.

“We zijn ervan overtuigd dat Ryanair zijn model kan aanpassen aan de commerciële en sociale realiteit van het Europa van vandaag, gebaseerd op waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtstaat”, schrijven de bonden nog. “Maar we geloven niet dat het huidige management voldoende vertrouwen geniet van de werknemers of de nodige vaardigheden heeft om die veranderingen te realiseren.”

Dat laatste komt overeen met een oproep om CEO Michael O’Leary te vervangen, “tenzij in het onwaarschijnlijke geval dat zijn houding plots volledig zou omslaan, weg van zijn gekende beleid van voortdurende conflicten”, luidt het in vakbondskringen.

Ryanair is genoteerd op de beurs van Dublin. Tot de aandeelhouders behoren onder meer O’Leary (3,8 procent) en de financiële spelers Baillie Gifford (4,8 procent), HSBC Holdings (4,8 procent), Fidelity (5,5 procent) en Capital Research and Management (17 procent).

De open brief is ondertekend door de Belgische vakbonden LBC-NVK en CNE, Filt-Cgil en Ultrasporti uit Italië, SNPVAC uit Portugal, en Sitcpla en Uso uit Spanje.

Vakbonden uit heel Europa komen op 7 september in Rome bijeen om zich te beraden over nieuwe acties bij Ryanair. De voorbije weken waren er al tussen verschillende landen gecoördineerde acties van cabinepersoneel en piloten. Zo staakten vorige vrijdag piloten in België, Duitsland, Ierland, Nederland en Zweden. Die staking had een impact op zowat 55.000 passagiers.

# Belga context ## Related picture(s) [Tensions sociales chez Ryanair - BELGIUM -...]

[Tensions sociales chez Ryanair - NETHERLAN...]

[Tensions sociales chez Ryanair - NETHERLAN...]

[Tensions sociales chez Ryanair - BELGIUM -...]

## Related article(s) [Ryanair - Europese vakbonden komen begin s...]

## Related Document(s) [Open brief]

[Le courrier commun des syndicats européens...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)