Over twee weken begint het nieuwe schooljaar: zestien gevaarlijke kruispunten liggen er vandaag nog altijd even gevaarlijk bij

Foto: fvv

Op zestien plaatsen in Vlaanderen zullen kinderen op 3 september, de eerste schooldag, toch weer een gevaarlijk kruispunt moeten trotseren op weg naar school. Begin dit jaar, nadat een 16-jarige fietser werd doodgereden in Gent, beloofde minister van Mobiliteit Weyts om snel werk te maken van het veiliger maken van 22 zwarte punten.

Op 19 februari van dit jaar kwam Nikita Everaert (16) om het leven op een kruispunt op de Antwerpsesteenweg in Gent. Een afslaande vrachtwagen had haar niet gezien en reed het meisje aan op het fietspad.

Het drama gebeurde op één van de 22 kruispunten die al zestien jaar op een zwarte lijst van gevaarlijke verkeerspunten staan.

Mobiliteitsminister Weyts (N-VA) beloofde direct werk te maken van het veiliger maken van die kruispunten. Hij trok direct 20 miljoen bovenop de al voorziene 50 miljoen euro uit om de werken in versneld tempo uit te voeren. En waar infrastructuurwerken niet onmiddellijk konden uitgevoerd worden, zouden tijdelijke maatregelen worden genomen.

Maar een half jaar later en twee weken voor het begin van het nieuwe schooljaar is er volgens Vlaams Parlementslid Björn Rzoska (Groen) op zestien zwarte punten nog niets gebeurd. Hij fietst deze week symbolisch langs die gevaarlijke punten. Vandaag zit hij in Limburg en doet elke dag een provincie aan.

Lees ook: Geen aanpassingen, maar plots zijn negentien zwarte kruispunten niet meer zwart...

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat er wel degelijk werk van gemaakt wordt.

“We hebben een versnelling hoger geschakeld om de 22 resterende ‘zwarte punten’ van de historische lijst aan te pakken. Er zijn er op dit moment 5 projecten in uitvoering en er worden er dit jaar nog eens 9 aanbesteed. In 2018 worden er nog eens 4 aanbesteed en de laatste 4 volgen in 2020. Het zijn dus niet zomaar woorden: alle resterende zwarte punten staan nu concreet op onze meerjarenplanning (iets wat tot voor kort niet eens bestond) en ik heb er ook de nodige financiële middelen voor gereserveerd: ik heb er 70 miljoen euro extra voor uitgetrokken.”

Minister Weyts zegt dat hij begrip heeft voor mensen die vinden dat het allemaal te traag gaat. “Waar mogelijk nemen we tijdelijke verfpotmaatregelen om het verkeer ook op korte termijn veiliger te maken. Het gaat hier natuurlijk om zeer complexe projecten of ingrepen die lokaal omstreden zijn of locaties waar onteigend moet worden: niet voor niets zijn net deze projecten het langst blijven liggen.”

Dodelijk kruispunt vanaf vandaag aangepakt

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer beginnen exact vandaag de werken aan Antwerpsesteenweg (N70) in Gent, het kruispunt waar Nikita Everaert (16) het leven liet in februari.

“Vanaf 20 augustus wordt gestart met de eerste tijdelijke aanpassingen aan het kruispunt met de Orchideestraat. In afwachting van definitieve herinrichting in 2019 worden er nu al maatregelen genomen om het kruispunt veiliger te maken. Er komen aparte verkeerslichten voor fietsers. Fietsers die de Antwerpsesteenweg blijven volgen kunnen via een drukknop aangeven dat ze willen oversteken. Deze verkeerslichten bevinden zich op ruime afstand voor de wagens op nieuwe verhoogde verkeerseilanden. Hierdoor wordt ook de afstand die fietsers moeten afleggen om de aantakkende straten te dwarsen beperkt tot een minimum. De fietspaden worden duidelijk zichtbaar via een rode kleur op het asfalt”, klinkt het.

“Groen mag met veel toeters en bellen fietsrondjes rijden, intussen werken wij verder”, pareert Weyts de kritiek van Vlaams Parlementslid Björn Rzoska.

“Dat wil ik best geloven. Maar vanmorgen heb ik in Lummen al vastgesteld dat wat de minister ook vertelt, er een verschil is tussen de papieren wereld en de realiteit. En dat kan je alleen vaststellen als je het ter plaatse gaan uittesten”, zegt Rzoska.

“Een rit naar Lier kan Rzoska zich alvast besparen. De kruising van R16 en Boomlaarstraat in Lier is al veiliger gemaakt met betonblokken die we hier gelegd hebben. Tijdelijk weliswaar, in afwachting van definitieve werken. Maar het probleem is daarmee wel van de baan”, zegt burgemeester Frank Boogaert.

Door tg