Militairen uit het straatbeeld? Problematisch, want politie vindt geen veiligheidspersoneel

Als de militairen binnenkort echt uit het straatbeeld zouden verdwijnen, staat de politie niet meteen klaar om hen te vervangen. Volgens VSOA is nog maar een fractie van de nodige veiligheidsagenten aangeworven.

De aanwerving van nieuwe agenten voor de Dienst Algemene Beveiliging (DAB) loopt stroef. De DAB werd in 2015 in het leven geroepen, na de aanslagen in Parijs en moet mettertijd 1.600 voltijdse veiligheidsagenten tellen. Maar die aantallen zijn nog lang niet bereikt. “Volgens mijn informatie zijn er op dit moment slechts 450 mensen geslaagd voor de testen, wat neerkomt op 290 voltijdse equivalenten”, zegt Vincent Gilles van VSOA in Le Soir. “Burgerkandidaten zijn welkom, maar een aantal belangrijke posten is voorzien voor vrijwillige militairen die einde carrière zijn of geen promotiemogelijkheden meer hebben binnen Defensie.”

De leden van de DAB zullen in de toekomst instaan voor de beveiliging van onder meer de luchthaven, de Navo en internationale instellingen, maar kunnen ook bijstand leveren aan de politie. Als de militairen binnenkort uit straten en stations verdwijnen, zoals door minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) aangekondigd, kan er naar de DAB gekeken worden om desnoods taken over te nemen.

Maar in Le Soir laten vakbonds- en politiemensen nu dus verstaan dat de rekrutering te traag loopt. In een eerste fase waren er weinig kandidaten omdat de communicatie niet vlotte, maar nu er meer interesse is, blijkt dat de fysieke, medische en persoonlijkheidstests niet door iedereen gehaald worden.

Ook de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) uitte al zijn bezorgdheid. “We hebben nog steeds geen nieuwe politieagenten”, aldus Close. “De stad Brussel heeft een tekort van 200 agenten en heeft hiervoor een budget van 6 miljoen euro voorzien. Tot op vandaag hebben we geen extra agenten ontvangen.” Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) suste. “De bewakingsopdrachten die de militairen vervullen, komen bovenop het normale werk. Als we willen dat die bewaking blijft gebeuren, zullen we leden van de federale politie sturen”, reageerde de woordvoerder van Jambon. Hij voegde er ook aan toe dat er een inhaalbeweging bezig is voor de rekrutering.

Pas eind september wordt het dreigingsniveau herbekeken en volgt een beslissing over wat er met de militairen zal gebeuren. Tot zo lang blijven ze waar ze zijn. Al is de afbouw van het aandeel kaki op straat wel al een tijd bezig. Vandeput zegt dat de aantallen al gezakt zijn van 1.800 naar 550.

Door Peter De Lobel