Noodkreet heeft geholpen: 20 miljoen euro om agressie in de jeugdzorg te verminderen

© Sven Dillen

Jeugdinstellingen krijgen niet alleen meer personeel, er komt ook geld om het leven van jongeren in de psychiatrie of tehuizen aangenamer te maken. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zet 20 miljoen euro opzij om de infrastructuur zodanig aan te passen dat die minder aanleiding geeft tot agressief gedrag.

Farid El Mabrouk

“Verbale agressie, stampen, ­bijten. Auto’s van het personeel beschadigen. Begeleiders intimi­deren door hen te filmen en te dreigen de beelden op sociale media te gooien.” Agressie is een dagelijkse realiteit geworden in de jeugdsector, zegt vakbondsman Piet Van de Walle (LBC). Komt daarbij het personeelstekort bij jongerenwelzijn, in de kinderpsychiatrie en in de gehandicaptensector. Dit voorjaar ontplofte de situatie. In verschillende instellingen werd het werk neergelegd en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen werd aan zijn mouw getrokken om eindelijk iets te doen aan de problemen. De noodkreet hielp: de CD&V-minister beloofde voor de zomer meer personeel en zou ook investeren in de verouderde infrastructuur.

Ook dat laatste gebeurt nu. Vandeurzen maakt 20 miljoen euro vrij om gebouwen en interieur aangenamer te maken, zodat ze minder aanzetten tot agressief gedrag. En dat is ook echt nodig. “Veel gebouwen dateren uit de jaren 60. De tijd is er blijven stilstaan. Ik kan u verzekeren dat het niet opbeurend is om er rond te lopen. Je zou niet willen dat je kind er zit”, geeft Van de Walle aan. En dus kunnen instellingen straks ingrepen doen die voor driekwart worden terug­betaald: aparte ruimtes om jongeren af te zonderen, fitnesstoestellen, een moestuin, stevig glas dat niet kan worden verbrijzeld, geluids­isolatie om scherpe geluiden te dempen, of camera’s en oproepsystemen voor het personeel.

Tom Beenaerts, directeur van de Limburgse jeugdinstelling ­Junitas, reageert tevreden. “Het belangrijkste is dat er voldoende personeel is voor onze jongeren, maar infrastructuur kan ook helpen om agressie aan te pakken”, zegt de man, die onder meer werkt met jongeren die door de jeugdrechter zijn geplaatst.

Als voorbeeld verwijst Beenaerts naar een groep jongeren die tot voor kort een ontspanningsruimte had in een kelder en onlangs verhuisde naar een bovengrondse ruimte met licht. “Zelfs al was die ruimte een stuk kleiner, dan nog waren die jongeren veel rustiger.”

Junitas wil vooral een aparte ruimte om jongeren tot rust te laten komen wanneer een situatie escaleert. “Hen snel naar een prikkelarme ruimte leiden met ontspanningsmogelijkheden of waar ze in gesprek kunnen gaan met begeleiders, kan zowel voor hen als voor het personeel heel belangrijk zijn.”

Volgens minister Vandeurzen kan er later nog geld bij­komen. De 20 miljoen is nog maar de start. “Moderne en aangepaste infrastructuur is van groot belang voor zowel de jongeren als voor de begeleiders, want ook de aangepaste bouw en de inrichting hebben een effect op het gemoed en het welbevinden van de jongeren en de hulpverlening.”

LEES OOK

Nu in het nieuws